Wypoczynek nad wodą to jedna z form rekreacji, która niewątpliwie związana jest z sezonem wakacyjnym. Przestrzeganie tylko kilku podstawowych zasad zwiększy nasze bezpieczeństwo podczas korzystania z kąpieli i rekreacji wodnej, a tym samym pozwoli w pełni cieszyć się wypoczynkiem. Policjanci z Leżajska przypominają warunki bezpiecznego pobytu nad wodą.

Wysokie temperatury powietrza i próby ochłodzenia się w zbiornikach wodnych przez osoby korzystające z rekreacji wodnej, sprzyjają czasami podejmowaniu ryzykownych zachowań. Wypadki nad wodą są skutkiem m.in. nadmiernej brawury osób zażywających kąpieli, braku umiejętności lub odpowiedniego przygotowania kondycyjnego do pływania oraz niezachowania trzeźwości i ostrożności podczas przebywania nad wodą.

Policjanci apelują!
Aby bezpiecznie korzystać z kąpieli i rekreacji wodnej należy przestrzegać kilka podstawowych zasad:
1. Nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.
2. Należy korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk i pod żadnym pozorem nie wchodzić do wody w miejscach, gdzie jest to zabronione.
3. Absolutnie nie wolno skakać do wody w miejscach nieznanych, gdyż może to doprowadzić do śmierci lub kalectwa.
4. Rodzice zawsze powinni czuwać nad kąpiącym się dzieckiem.
5. Nie należy przeceniać swoich umiejętności pływackich.
6. Nie wolno wchodzić do wody zaraz po zbyt długim przebywaniu na słońcu. Najpierw stopniowo zmoczmy ciało, aby w ten sposób uniknąć szoku termicznego.

Jak wynika z policyjnych statystyk, najczęstszymi przyczynami utonięć są:
•brak umiejętności pływania,
•brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich,
•pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji!
•niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie,
•pływanie w miejscach zabronionych,
•skoki „na główkę” do wody w nieznanym miejscu,
•lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do wody oraz zanurzaniu osób pływających.

Więcej na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą możemy przeczytać na stronie Komendy Głównej Policji.

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 55 Kodeksu wykroczeń :” Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”. Osoby kąpiące się w takich miejscach mogą odpowiadać za popełnione wykroczenie.

Przepisy karne dotyczące obszarów wodnych odnajdziemy w Ustawie z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.  W art. 34 tejże ustawy znajdziemy zapis, że osoby nie stosujące się do poleceń zarządzającego obszarem wodnym lub upoważnionej przez niego osoby i wchodzące na obszar wodny albo nie opuszczające tego obszaru, podlegają karze grzywny. Dotyczy to takich osób, których zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajdują się one w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Kara grzywny grozi również osobom, które w stanie nietrzeźwości , po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym, podlega karze grzywny. W obu przypadkach kara ta może wynosić do 5.000 złotych.