100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowe wydarzenia dla naszego narodu, dlatego już znacznie wcześniej rozpoczynamy obchody jubileuszowe.

Na przełomie marca i kwietnia Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna” i Ośrodek Kultury organizują wystawę „Rzeź Wołyńska” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Dzięki uprzejmości właściciela wystawy, którym jest Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, mieszkańcy będą mogli obejrzeć 16 plansz, obrazujących genezę, przebieg i konsekwencje zbrodni, dokonanych na naszych rodakach, zamieszkujących w II RP tereny województwa wołyńskiego.

Wernisaż odbędzie się w Ośrodku Kultury 20 marca br. o godz. 17:30 i będzie zarazem inauguracją obchodów stulecia odzyskania niepodległości w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna. Organizatorzy przewidują bogaty program, w tym otwarcie wystawy, prelekcję jej autora, dr. Piotra Wierzbickiego Polskie Państwo Podziemne wobec zbrodni ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej województw południowo-wschodnich II RP – geneza, przebieg i skutki. Na przykładzie wystawy „Rzeź Wołyńska” oraz projekcję dwóch filmów dokumentalnych o tych tragicznych wydarzeniach.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy i wzięcia udziału w jej wernisażu. W ten prosty sposób będziemy mogli wyrazić pamięć o tych, którzy za Polskę złożyli najwyższą ofiarę oraz oddać hołd tym, którym zawdzięczamy życie w wolnym kraju.

ź: Sarzyna

Paczkomat InPost w Nowej Sarzynie

W dniu 15 lutego br. przy budynku MOSiR-u w Nowej Sarzynie przy ul. Konopnickiej 2, firma InPost zainstalowała paczkomat, czyli nowoczesne urządzenie służące do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To duże udogodnienie dla osób i przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą wysyłkową oraz robiących zakupy przez Internet.
Z procedurą nadawania i odbierania przesyłek można zapoznać się na stronie InPost.

Pobiegli w Zimowej Poniewierce

Ponad 400 zawodników, głównie z terenu południowo-wschodniej Polski zgromadziły tegoroczne biegi przełajowe ph. Zimowa Poniewierka. Impreza odbyła się 14 stycznia 2018 r., a trasę biegową przeprowadzono przez Brzóżniański Obszar Chronionego Krajobrazu. Zawody odbyły się w następujących kategoriach: półmaraton, bieg na 10 km, 15 km rajdu na orientację oraz 10 km Nordic Walking.

W kategorii grupowej nagrodę zdobyła grupa ZMITEK FARTLEK z Gorzyc,  w półmaratonie wygrał Andrzej Starzyński z grupy Zmitek Fartlek oraz Paulina Wywłoka z grupy Trening Fizjoterapia Team, a w biegu na 10 km Bogdan Dziuba oraz Małgorzata Siembida ze Stalowowolskiego Klubu Biegacza. Na dystansie Nordic Walking zwyciężył Tomasz Wójtowicz z grupy Return Widacz oraz Małgorzata Kubiszyn z grupy Kresowianie. Rajd orientacyjny wygrała Iwona Szczór z Nowej Dęby oraz Paweł Puścizna z Golic.

Zawody zorganizowane zostały przy dużym wsparciu Starostwa Powiatowego w Leżajsku, Gminy Leżajsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przez dwie zaprzyjaźnione grupy biegowe Active Team Brzóza Królewska oraz nowasarzyńską Grupę Biegową.

Nowosarzyńska Grupa Biegowa

„Niech płynie kolęda”

Serdecznie zapraszamy na Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek ph. „Niech płynie kolęda”, które odbędzie się w Domu Strażaka w Rudzie Łańcuckiej w dniu 14 stycznia 2018 r. (niedziela) o godz. 15:00.

Wystąpią: Chór „AVE MARIA”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej, Schola z Parafii pw. NMP Królowej Polski w Nowej Sarzynie, Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej, Szkoła Podstawowa w Sarzynie, Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie Łańcuckiej, Klub Seniora w Nowej Sarzynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Łańcuckiej, Soliści m.in.: Monika Szpunar, Klaudia Matuszak, Dominik Tudryn.

 

Nowosarzyńska Gala Muzyki Klasycznej

7 stycznia w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie odbyła się kolejna edycja „Gali Muzyki Klasycznej”. W tym roku był to koncert trzech tenorów: Łukasza Wrońskiego z Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, Witalija Wygry z Opery Bałtyckiej w Gdańsku i Marcina Pomykały znanego wszystkim z Filharmonii Dowcipu Waldemara Malickiego. Na fortepianie akompaniowała Emilia Grażyńska z Akademii Muzycznej w Gdańsku, a funkcję konferansjera sprawowała Barbara Żurowska-Sutt, animatorka kultury i propagatorka muzyki klasycznej.

Licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać mistrzowskie wykonanie przebojów operowych, operetkowych, pieśni oraz innych utworów znanych z repertuaru wielkich tenorów. Zabrzmiały m.in.: La donna é mobile z opery Rigoletto G. Verdiego, Lat 20 miał mój dziad z operetki Ptasznik z Tyrolu C. Zellera, słynna neapolitańska pieśń Funiculi, funiculá czy znane wszystkim Brunetki, blondynki… z repertuaru Jana Kiepury. Przy owacjach na stojąco na bis zabrzmiały: Walc François A. Karasińskiego z 1905 r. oraz tenorowy przebój wszechczasów O sole mio. Organizatorem imprez był Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie, a współorganizatorem Powiat Leżajski.

Tekst i zdjęcia: OK w Nowej Sarzynie

3. GRAND PRIX PODKARPACIA SENIORÓW

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zaprasza do udziału w 3. Grand Prix Podkarpacia Seniorów w tenisie stołowym. Zawody mają formę otwartą, a warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze dokonanie zgłoszenia do turnieju oraz posiadanie aktualnej licencji zawodniczej.

Zawody rozegrane zostaną w dniu 14 stycznia 2018 roku, a miejscem zmagań będą obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, przy ul. M. Konopnickiej 2.

Termin zgłoszeń do turnieju upływa z dniem 12 stycznia 2018 roku – godz. 21:00

Turniej zostanie przeprowadzony w pełni elektronicznie, przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania komputerowego.

Program zawodów:
godz. 9:00 – 9:10 – uroczyste otwarcie turnieju
godz. 9:10 – rozpoczęcie gier seniorów
godz. 11:00 – rozpoczęcie gier seniorek
ok. godz. 15:30 – zakończenie turnieju

MATERIAŁY DO POBRANIA

3. Grand Prix Podkarpacia Seniorów – komunikat organizacyjny
3. Grand Prix Podkarpacia Seniorów – karta zgłoszeniowa

Trwa realizacja projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna

Trwa realizacja projektu nr RPPK.05.01.00-IŻ.18-0001/16 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. pow. – Łętownia – Sarzyna w km 4 +300 – 6+250 i 10+900 – 15+052 – II etap dofinansowanego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020.\

W ramach projektu zostaną przebudowane dwa odcinki drogi o łącznej długości 6,10 km z dostosowaniem do parametrów drogi klasy Z, w km 4+300-6+250 przez miejscowość Wólka Łętowska zostanie wybudowany jednostronny chodnik, w km 10+900 – 15+052 powstanie ścieżka rowerowa o długości o dł. 4,15km.

Przedmiotowa droga  będzie bezpośrednio połączono z drogą ekspresową S19 przez węzeł Nowy Kamień.

Całkowita wartość projektu to 7 437 266 PLN w tym dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 6 293 680 PLN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

ź: Starostwo Leżajsk

Łętownia odtworzyła miododajny i wymarły drzewostan

W styczniu 2016 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” z Rzeszowa ogłosiło konkurs „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia”. Celem nadrzędnym konkursu było wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju.

W konkursie wziął udział sołtys Łętowni Tadeusz Misiak, który napisał i zgłosił projekt o nazwie „Odtworzenie miododajnego i wymarłego drzewostanu z rekultywacją terenów zielonych z nasadzeniem kwiatów długo kwitnących w sołectwie Łętownia”. Projekt znalazł się w gronie 14 wniosków, które przeszły pozytywnie rozstrzygnięcie. Finansowanie projektu w kwocie 20 340,00 zł pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaletą ogłoszonego konkursu było to, że nie wymagał wkładu własnego, czyli całość zadania została zrealizowana z funduszy zewnętrznych. Jedynym warunkiem, jaki należało spełnić, aby można było ubiegać się o środki zewnętrzne, było zdobycie zgody właściciela gruntów, które miały być poddane rekultywacji, w tym przypadku – Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Burmistrz MiGNS Andrzej Rychel udzielił zgody, więc możliwe stało się rozpoczęcie działań.

Istotny był również fakt, że w wyniku przetargu zorganizowanego przez „Pro Carpathię” na wykonanie prac rekultywacyjnych, zwycięzcami okazały się firmy z naszego regionu a mianowicie z Woli Zarczyckiej i Łętowni. W ramach projektu zostały nasadzone lipy drobnolistne, krzewy kłokoczki południowej oraz rośliny długo kwitnące. Zagospodarowanie terenu w ten sposób zapobiegnie dalszemu jego niszczeniu, przywróci odpowiednią estetykę oraz przyczyni się do wzrostu populacji owadów raz odtworzenia roślinności naturalnej, na czym skorzystają mieszkańcy, a przede wszystkim rolnicy

ź: Kurier Powiatowy