Zapraszamy do uczestnictwa w programie Karta Dużej Rodziny. Rok 2016 jest kolejnym rokiem w którym rodzina wielodzietna może liczyć na wsparcie nie tylko samorządu ale szeregu instytucji będących partnerami realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej programu. Nadal będzie realizowana  Karta Dużej Rodziny. Zasady ubiegania się o nią nie ulegają zmianie.

Wnioski do wypełnienia znajdują  się w Urzędzie Gminy i w GOPS pok.nr 8 i 38 . Ubiegając się ponownie o wydanie karty należy do wypełnionego czytelnie wniosku dołączyć  następujące dokumenty:
– w przypadku rodzica lub opiekuna – ksero dowodu tożsamości
– w przypadku dzieci w wieku szkolnym – ksero aktualnej legitymacji szkolnej
– w przypadku studentów do 24 roku życia- ksero legitymacji studenckiej
– w przypadku rodzin zastępczych- ksero postanowienia sądu lub ksero umowy o ustanowienie rodziny zastępczej.
– w przypadku dziecka niepełnosprawnego nie uczącego się i nie studiującego – ksero aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Wzór wniosku.