Zakończono przebudowę kolejnych dróg poscaleniowych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej, na realizację których Marszałek Województwa Podkarpackiego w roku bieżącym przekazał 257 tys. zł. Prace przebiegały w dwóch etapach, a wykonawcą była Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych w Grodzisku Dolnym.

W ramach prowadzonych prac poscaleniowych, w miesiącu październiku wykonano:

  • na obiekcie Wólka Grodziska – drogę nr 273, o długości 850 m.b.
  • na obiekcie Grodzisko Górne – drogi: nr 593, o długości 270 m.b., nr 599, o długości 310 m.b., nr 494 o długości 310 m.b., nr 2149 (Zagumienna), o długości 120 m.b.

Łączny koszt zrealizowanych prac wyniósł 157 tys. zł.

Z kolei w miesiącu listopadzie, w drugim etapie prac związanych z remontem dróg wykonano:

  • drogę nr 2149 w Grodzisku Górnym, o długości 950 m.b.
  • drogę nr 273 w Wólce Grodziskiej, o długości 300 m.b.

Na dokończenie obydwu odcinków dróg wydatkowano ok. 100 tys. zł. Prace polegały na wykonaniu korony drogi poprzez budowę warstwy odsączającej oraz ułożeniu nawierzchni drogi z warstwy kamiennej wraz z zaklinowaniem, o łącznej grubości 11 cm.

W przyszłym roku planowane są do realizacji następne odcinki dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obu miejscowościach, jednak zakres oraz wartość prac zależna jest od wysokości uzyskanej od marszałka dotacji.