W ramach konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 25-26 września br. pn. „Artyści włoscy na ziemiach południowo – wschodniej Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych” odbyła się w Leżajsku promocja włoskiego miasta Piuro, które prezentowało się we Franciszkańskim Ośrodku Kultury.

Pod hasłem Kultura, turystyka, kuchnia…  włoskie miasto z regionu Lombardia chciało zapoznać tutejszych samorządowców, przedsiębiorców oraz środowiska związane z rozwojem turystyki i kultury ze swoimi walorami turystycznymi, a co za tym idzie zaprosić do współpracy. Leżajsk i bazylika oo. Bernardynów dla uczestników konferencji przygotowała również koncert organowy na słynnych w całej Europie leżajskich organach. Promocja miasta Piuro oraz koncert zakończył pierwszy dzień polsko – włoskiego spotkania.

Punktem wyjścia do promocji miasta Piuro w Leżajsku jest fakt, że budowniczy bazyliki i klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku Antonio Pelacini pochodził właśnie z tej miejscowości. Dzisiaj wykorzystując historyczne związki współcześni mieszkańcy Piuro i Leżajska chcą powrócić do tamtych związków i ponownie nawiązać współpracę, która stanie się platformą do rozwoju m. in. turystyki kulturowej i edukacyjnej.