14 lipca w Komendzie Powiatowej w Leżajsku obchodzono Święto Policji, które rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Bazylice OO Bernardynów w Leżajsku. W uroczystości wzięli udział nie tylko policjanci, ale także przedstawiciele samorządu i kierownictwo instytucji współpracujących z Policją. Kilkudziesięciu policjantów otrzymało medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.
Obchody tegorocznego Święta Policji w garnizonie leżajskim rozpoczęła wczoraj msza święta odprawiona w intencji Policji. Msze koncelebrował Jego Ekscelencja ks. bp Ignacy Dec – biskup świdnicki i ks. Prałat Marek Cisek.
Ks. bp. Ignacy Dec modlił się z policjantami i policjantkami oraz ich rodzinami obchodzącymi swoje święto, dziękując im za trudną i ofiarną służbę bliźnim, życzył wszystkim funkcjonariuszom dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji zawodowej oraz dalszych sukcesów w pracy.
Uroczysta zbiórka odbyła się w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku. Wzięły w niej udział władze samorządowe na czele ze Starostą Leżajskim Markiem Śliżem, Burmistrzem Miasta Leżajsk Ireneuszem Stefańskim, Burmistrzem Miasta i Gminy z Nowej SarzynyJerzym Paulem oraz Wójtami Gmin. Ponadto w uroczystości towarzyszyli zaproszeni goście z kierownictwa instytucji współpracujących z Policją.
Miło nam było w tym roku gościć inspektora Andrzeja Sabika Zastępcę Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz byłych Komendantów Powiatowych Policji z Leżajska Mariana Szkodzińskiego i Władysława Bryniarskiego obecnego Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji.
W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie wyróżnień dla pracowników cywilnych i policjantów od przedstawicieli samorządów oraz awansowanie funkcjonariuszy na kolejne stopnie służbowe.
Tego dnia awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 2 funkcjonariuszy w korpusie oficerów starszych, 22 w korpusie aspirantów i 11 w korpusie podoficerów i szeregowych policji. W dniu policyjnego święta padły także słowa podziękowania od władz samorządowych oraz szefów innych współpracujących z Policją służb mundurowych i instytucji lokalnych.
Na koniec Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku podinspektor Witold Furgała skierował słowa do policjantów i pracowników Policji dziękując im za ich pełną trudów i poświęceń codzienną służbę i pracę, życząc nie tylko dalszej wytrwałości i sukcesów, lecz również zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.
swieto policji
ź: KPP Leżajsk