Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej

Przypomnijmy, że 2017 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o przyznanie pomocy na inwestycję „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny i Grodzisko Dolne wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Zmysłówce”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w dniu 2 października 2017 została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W lutym bieżącego roku pomiędzy PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym, a wybranymi w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcami zostały zawarte umowy na realizację zadań, zaś w marcu nastąpiło przekazanie placów budów wszystkich trzech zadań.

Warto widzieć co zostanie wykonane w ramach rozpoczętej inwestycji i tak:

 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grodzisko Dolne   (Miasteczko).

Zostanie wykonana sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o długości jednego kilometra. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiegać będzie w terenie częściowo zabudowanym po południowej stronie drogi Nr 1269 R (tzw. Kozia) relacji Grodzisko Dolne – Zmysłówka oraz drogi gminnej od banku w stronę cmentarza żydowskiego.

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny.

To największy zakres robót do wykonania obejmujący ponad osiem kilometrów kanalizacji grawitacyjno-tłocznej oraz budowę ośmiu przepompowni w tym  dwóch przydomowych. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiegać będzie obok istniejącej zabudowy przy granicach działek oraz w obrębie i poboczach dróg gminnych i powiatowych. Wybudowana sieć włączona zostanie do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a ścieki skierowane zostaną do oczyszczalni ścieków w Chodaczowie.

 • Rozbudowa sieci wodociągowej w Zmysłówce.

To z kolei najmniejszy zakres inwestycji obejmujący wykonanie ponad dwustu pięćdziesięciu metrów sieci wodociągowej. Trasa wodociągu przebiegać będzie po północnej stronie drogi powiatowej relacji Grodzisko Dolne – Zmysłówka (naprzeciwko Stacji Uzdatniania Wody w Zmysłówce)

Całość inwestycji zgodnie z przetargiem została podzielona na trzy zadania. Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Dolnym i wodociągu w Zmysłówce realizować będzie firma Sanitex Sp. z o. o w Tryńczy, a wykonanie kanalizacji w Laszczynach zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego powierzone zostało firmie Zakład Instalacyjno Budowlany „Lisbud” w Pstrągowej, która to firma jeszcze przed Świętami Wielkanocnym ruszyła z pierwszymi pracami przy kanalizacji w Laszczynach.

Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim cała inwestycja ma być zakończona do 15 lipca 2019 roku.

PGK Sp. z o.o. czyni starania aby całość kanalizacji w Laszczynach oraz w Grodzisku w Miasteczku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Zmysłówce wykonać do końca 2018roku. O przebiegu prac będziemy na bieżąco informować.

Przypomnijmy, że 2017 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o przyznanie pomocy na inwestycję „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny i Grodzisko Dolne wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Zmysłówce”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w dniu 2 października 2017 została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W lutym bieżącego roku pomiędzy PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym, a wybranymi w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcami zostały zawarte umowy na realizację zadań, zaś w marcu nastąpiło przekazanie placów budów wszystkich trzech zadań.

Warto widzieć co zostanie wykonane w ramach rozpoczętej inwestycji i tak:

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grodzisko Dolne (Miasteczko).
Zostanie wykonana sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o długości jednego kilometra. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiegać będzie w terenie częściowo zabudowanym po południowej stronie drogi Nr 1269 R (tzw. Kozia) relacji Grodzisko Dolne – Zmysłówka oraz drogi gminnej od banku w stronę cmentarza żydowskiego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny.
To największy zakres robót do wykonania obejmujący ponad osiem kilometrów kanalizacji grawitacyjno-tłocznej oraz budowę ośmiu przepompowni w tym dwóch przydomowych. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiegać będzie obok istniejącej zabudowy przy granicach działek oraz w obrębie i poboczach dróg gminnych i powiatowych. Wybudowana sieć włączona zostanie do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a ścieki skierowane zostaną do oczyszczalni ścieków w Chodaczowie.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Zmysłówce.
To z kolei najmniejszy zakres inwestycji obejmujący wykonanie ponad dwustu pięćdziesięciu metrów sieci wodociągowej. Trasa wodociągu przebiegać będzie po północnej stronie drogi powiatowej relacji Grodzisko Dolne – Zmysłówka (naprzeciwko Stacji Uzdatniania Wody w Zmysłówce)

Całość inwestycji zgodnie z przetargiem została podzielona na trzy zadania. Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Dolnym i wodociągu w Zmysłówce realizować będzie firma Sanitex Sp. z o. o w Tryńczy, a wykonanie kanalizacji w Laszczynach zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego powierzone zostało firmie Zakład Instalacyjno Budowlany „Lisbud” w Pstrągowej, która to firma jeszcze przed Świętami Wielkanocnym ruszyła z pierwszymi pracami przy kanalizacji w Laszczynach.

Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim cała inwestycja ma być zakończona do 15 lipca 2019 roku.

PGK Sp. z o.o. czyni starania aby całość kanalizacji w Laszczynach oraz w Grodzisku w Miasteczku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Zmysłówce wykonać do końca 2018roku. O przebiegu prac będziemy na bieżąco informować.

Będzie praca w Leżajsku – nowy inwestor w Parku Przemysłowym

9 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie zakładu produkcyjnego „Stelspaw Sp. z o.o.”, zlokalizowanego na terenie Parku Przemysłowego Gminy Leżajsk.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu „Stelspawu” – Dariusz Kuras. Uczestniczyli w nim m.in.: Właściciel „Stelspawu” – Joanna Stelczyk, która przecięła wstęgę, dokonując tym samym symbolicznego aktu otwarcia zakładu, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu – Krzysztof Ślęzak, Główny Specjalista ds. inwestycji Agencji Rozwoju Przemysłu – Marcin Pogoda, przedstawiciele firmy „Stelweld” Sp. z o.o.: Prezes Zarządu – Bogusław Stelczyk, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu – Dariusz Rogotowicz, Dyrektor ds. Rozwoju, Członek Zarządu – Mariusz Gulka; Prezes Zarządu Stare Miasto-Park Sp. z o.o. – Marta Zajko, Menadżer Projektu „Stare Miasto – Park” Sp. z o.o. – Robert Kania, Zastępca Wójta Gminy Leżajsk – Bolesław Pawlus, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku – Agnieszka Wyszyńska, Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku – Mirosław Szląskiewicz oraz pracownicy zakładu. W trakcie spotkania dołączył Wójt Gminy Leżajsk – Krzysztof Sobejko.

Podczas uroczystości zaprezentowano historię budowy zakładu, zorganizowano jego zwiedzanie oraz przedstawiono plany rozwojowe i produkcyjne na najbliższe miesiące.

Na dzień dzisiejszy „Stelspaw” zatrudnia 20 osób, docelowo do końca br. zatrudnienie ma wzrosnąć do ok. 80 osób, zaś zamierzenia na rok 2019 mówią o liczbie ok. 120-150 pracowników. Powierzchnia produkcyjna hali wynosi 2 000 m2, wg przyjętych założeń powinna zapełnić się w ok. 80% w ciągu 3 miesięcy.

Aktualnie zakład nastawiony jest na eksport wyprodukowanych towarów do 3 krajów europejskich: Niemiec, Szwecji oraz Austrii. Obecnie produkowane są takie elementy jak: zespoły zabudowy silników do maszyn budowlanych, prasy do makulatury, skrzynie ładunkowe na materiały sypkie.

Nowy samochód pożarniczy dla OSP Biedaczów

W niedzielę 8 kwietnia 2018 roku w Biedaczowie odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania jednostce OSP Biedaczów średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki IVECO. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się o godz. 14.00 na placu przy Ośrodku Kultury w Biedaczowie. Przy licznie zgromadzonych mieszkańcach i zaproszonych gościach, nastąpiło wpierw złożenie meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przez Komendanta uroczystości a zarazem Komendanta Gminnego ZOSP w Leżajsku druha Zbigniew Pudełkiewicza, który dowodził pododdziałem złożonym z delegacji wszystkich jednostek OSP z terenu naszej Gminy oraz delegacji OSP z Żołyni, Wólki Grodziskiej i Kuryłówki.  Następnie poczet flagowy dokonał uroczystego wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Spikerem  uroczystość był mł. bryg. mgr Wojciech Długosz.

Punktem kulminacyjnym uroczystości, było poświęcenie samochodu strażackiego, którego dokonał ks. Kazimierz Rojek – proboszcza parafii w Gwizdowie a zarazem kapelan OSP Biedaczów. Kluczyki do nowego pojazdu, na ręce Naczelnika Jednostki przekazali: Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jerzy Paul oraz Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko. Prezes OSP Biedaczów druh Tadeusz Matuszek podkreślił, iż wyczekiwany od wielu lat samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji. W imieniu wszystkich druhów OSP Biedaczów przekazał serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do pozyskania przez jednostkę nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Po uroczystym przekazaniu samochodu, głos zabrali zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom nowego nabytku i podziękowali za całokształt pracy, za poświęcenie i zaangażowanie wykazywane podczas prowadzonych akcji, ukierunkowanych na niesienie pomocy potrzebującym. Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy Leżajsk Pan Krzysztof Sobejko oraz zaproszeni goście otrzymali  pamiątkowe statuetki, okolicznościową monografię z historią Jednostki i podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie wykazane przy zakupie samochodu strażackiego. Podczas dokonywania przez zaproszonych gości wpisów do prowadzonej w Jednostce kroniki, strażacy prezentowali samochód omawiając wszystkim zainteresowanym jego parametry i wyposażenie.

ź: www.biedaczow.pl/2018/04/08/uroczyste-poswiecenie-i-przekazanie-nowego-samochodu-ratowniczo-gasniczego/

Turki w Leżajsku

Parada rozpoczęła się przemarszem Turków ulicami miasta na uroczystą Mszę Świętą. Uczestniczyło w niej dwa oddziały ,,Turków”, przy dźwiękach orkiestry dętej z Jagiełły, w asyście mażoretek Finezja.

Po uroczystej Mszy Świętej w kościele farnym pw. Trójcy Świętej w Leżajsku, którą celebrował proboszcz Ks. prał. Marek Cisek, w zwartym szyku grupy Turków wraz z licznie zebranymi mieszkańcami Powiatu Leżajskiego oraz zaproszonymi gośćmi, przeszły ulicami miasta na dziedziniec przy Muzeum Ziemi Leżajskiej, gdzie zaprezentowały się oddziały Straży Grobowych z Jagiełły oraz z Chałupek Dębniańskich z powiatu leżajskiego.

Podkreśleniem parady był występ grupy Mażoretek „Finezja” przy akompaniamencie orkiestry dętej z Jagiełły, która zaprezentowała choreograficzne układy taneczno-marszowe, żonglując i podrzucając przy tym pałeczkami mażoretkowymi (tzw. Batony).

Po paradzie wszyscy zebrani goście zostali poczęstowani tradycyjnym wielkanocnym żurem przygotowanym przez Restaurację Dębnianka.

W wydarzeniu tym udział wzięli m.in.: Proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej w Leżajsku Ks. prał. Marek Cisek, Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Marek Ordyczyński, Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański, Sekretarz miasta Leżajska Agnieszka Wyczarska, Sekretarz powiatu leżajskiego Kazimierz Kryla,  Przewodnicząca Rady Powiatu Leżajskiego Danuta Pinderska, Radny Gminy Leżajsk Dominik Ogryzek oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta i powiatu.

Wśród bogatych tradycji wielkanocnych w Polsce południowo-wschodniej, niewątpliwie jednym z najciekawszych elementów tych świat jest zwyczaj pełnienia warty przy symbolicznym Grobie Pańskim i uświetnianie uroczystości w pokazach musztry przez Straże Grobowe zwane „Turkami”.

Do dziś trudno ustalić źródło pochodzenia tego zwyczaju. Jedni łączą go z Zakonem Bożogrobowców, który objął wiele parafii na terenie Podkarpacia, popularyzując tradycję przygotowywania Grobu Pańskiego. Inni genezę „Turków” wywodzą z okresu odsieczy wiedeńskiej, kiedy to powrót walczących, odzianych w zdobywcze tureckie stroje, wywoływał popłoch wśród ludzi, którzy krzyczeli „Turki idą!”. Ci zaś, w podzięceza ocalenie i szczęśliwy powrót udali się do kościoła i zaciągnęli wartę przy Bożym Grobie.

Pomimo upływu lat, tradycja Straży Grobowych w naszym regionie wciąż trwa. W Powiecie Leżajskim jest kilkadziesiąt oddziałów „Turków”, których wyróżniają piękne stroje, nakrycia głowy i broń. Jeszcze do niedawna i w Leżajsku, zarówno w kościele farnym, jak i bazylice OO. Bernardynów, wartę pełniła Straż Grobowa. Dziś tradycja ta w Leżajsku zanikła. Niemniej jednak, pragniemy ją nadal kultywować, chociażby poprzez organizację paradw Leżajsku.

 

Będzie nowe rondo w Leżajsku

W związku z uciążliwym ruchem ciężkich samochodów przez stare centrum miasta oraz skrzyżowaniami, na których organizacje ruchu narzekają kierowcy, w najbliższym roku budżetowym mają zostać wprowadzone zmiany komunikacyjne. Kolejne rondo ma powstać na skrzyżowaniu ulic: św. Jana z Dukli, Mickiewicza i Wyspiańskiego (na zdjęciu).

– Jest problem z drogą wojewódzką nr 877 przebiegającą przez stare centrum miasta z zabudowa przylegającą do jezdni. Z wstępnych ustaleń z zarządca drogi wynika, że realny jest wniosek burmistrza, by wytyczyć nowa trasę drogi wojewódzkiej z wykorzystaniem obwodnicy: wjazd w Giedlarowej, zjazd na ulicy Przytorze, następnie Hutniczą, nowo wybudowaną przez miasto Browarną oraz wyjazd na ulicy Siedlanka – mówi zastępca burmistrza Leżajska Andrzej Janas.

Ma powstać także kolejne rondo – Gotowe są dokumentacje techniczne przebudowy dwóch newralgicznych skrzyżowań: św. Jana z Dukli, Mickiewicza i Wyspiańskiego (rondo) oraz M. C. Skłodowskiej, Mickiewicza i Plac Dworcowy (budowa nowych pasów ruchu oraz modernizacja sygnalizacji świetlnej) – tłumaczy zastępca burmistrza Andrzej Janas.

ź: http://www.sztafeta.pl/zminay311356lezajskdroga/

Autor: Jakub Magiera

Ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej w gminie Grodzisko Dolne

W dniach 14-15 kwietnia 2018 r. żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej realizować będą na terenie Gminy Grodzisko Dolne dwudniowe szkolenie. Około 120 żołnierzy kompanii lekkiej piechoty 32 batalionu Nisko będzie doskonalić swoje umiejętności.

Na potrzeby zakwaterowania i szkolenia gmina udostępniła Budynek Wiejski w Grodzisku Nowym. Żołnierze będą mogli być widziani również w okolicach przysiółka Moskale.

W czasie szkolenia używane będą środki pozoracji pola walki.

ź: Grodzisko Dolne

W ciągu 2 dni, do leżajskiej jednostki zgłosiło się pięć osób, które zostały oszukane na aukcjach internetowych

Zakupy przez Internet nie zawsze kończą się otrzymaniem zamówionego towaru. Przekonał się o tym, niejeden mieszkaniec powiatu leżajskiego, który został oszukany przez nieuczciwego sprzedawcę w Internecie. W ciągu 2 dni, do leżajskiej jednostki zgłosiło się pięć osób, które zostały oszukane. Sprawcy, najpierw budują w sieci swoją fikcyjną reputację, a następnie kusząc atrakcyjną ceną, zachęcają do zakupów wystawianych przez nich przedmiotów, które jednak nie docierają do kupujących.

W ciągu dwóch dni, leżajscy policjanci otrzymali pięć zgłoszeń dotyczących oszustw na aukcjach internetowych. Najczęściej, sprawcy działają w podomny sposób. Najpierw kuszą potencjalnych kupujących, atrakcyjną ofertą sprzedawanego towaru. Kiedy kupujący dokonują przedpłaty, kontakt ze sprzedawcą urywa się, a zamówiony towar nie zostaje wysłany przez sprzedawcą.

Handel w sieci Internetowej rozwija się błyskawicznie. Coraz częściej z niego korzystamy. Sklepy internetowe powstają, jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Z ich usług korzystamy bardzo chętnie, gdyż zakupy w Internecie nie wymagają wyjścia z domu, kojarzą się z relaksem i pozornie dużym asortymentem. Towary kupujemy korzystając ze sklepów internetowych oraz portali aukcyjnych. Niestety, dość często zdarza się, że zostajemy oszukani, a przestępcy wykorzystują naszą naiwność i nieostrożność.

Co zrobić, by nie paść ofiarą oszustów? Musimy pamiętać o kilku prostych zasadach:

 • dbajmy o bezpieczeństwo komputera, z którego korzystamy (zainstalujmy oprogramowanie antywirusowe),
 • przed podaniem poufnych danych (przede wszystkim danych z karty płatniczej), upewnijmy się, że strona internetowa wykorzystuje protokół bezpiecznej transmisji danych (SSL),
 • żaden bank internetowy, portal eBay, czy PayPal, ani inny serwis nie proszą mailowo o zweryfikowanie lub podanie poufnych danych,
 • róbmy zakupy w znanych i renomowanych sklepach internetowych (w przypadku mniejszych serwisów zbadajmy ich wiarygodność),
 • weryfikujmy wiarygodność sprzedawcy, zwracając uwagę na liczbę i jakość wystawionych mu komentarzy,
 • nie finalizujmy zakupu poza portalami aukcyjnymi-nie mamy możliwości korzystania z ochrony osób kupujących i sprzedających,
 • korzystajmy z bezpiecznych systemów płatności oferowanych przez portale aukcyjne,
 • zwracajmy uwagę na cenę oferowanego towaru

Gdy doszło do oszustwa, należy:

 • poinformować jak najszybciej administratorów ds. bezpieczeństwa danego serwisu i najbliższą jednostkę Policji,
 • zabezpieczyć wszystkie dokumenty związane z transakcją, tj. dowód przelewu na konto bankowe, korespondencję mailową itp., jak również całą korespondencję ze sprzedawcą,
 • zachować zapisy rozmów wykonywanych za pośrednictwem komunikatorów internetowych, czatów, sms-ów,
 • skompletować-w razie oszustwa na aukcji internetowej-następujące dane: datę i numer aukcji, jej przedmiot oraz wylicytowaną kwotę, nick sprawcy oszustwa oraz jego adres e-mail, a także dane dotyczące sposobu kontaktu ze sprzedającym i sposobu zapłaty.

FESTIWAL KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ-LEŻAJSK

Już dziś pragniemy zaprosić wszystkich do pięknego wydarzenia, jakim będzie FESTIWAL KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ-LEŻAJSK 2018, organizowany przez Klasztor oo. Bernardynów i Franciszkański Ośrodek Kultury w Leżajsku.
Zaprosiliśmy wielu wspaniałych gości, którzy będą się z nami dzielić swoją miłością i wiarą w Boga, a także swoimi pasjami. Między innymi wśród gości znaleźli się: Małgorzata Kożuchowska, Ireneusz Krosny, Mate.o, Przemysław Babiarz, Teatr Maska, Delfina i Bartek, TAU, Gomułeczki, Zapatrzeni, Jarosław Mańka, Teatr Franciszek, Ks. Łukasz Piórkowski. Będzie to niezwykły czas, na który już dziś zapraszamy.
Oczywiście ubogacać będą ten czas: codzienna Eucharystia, warsztaty tematyczne i wystawa ikon.