Masz ciekawe stare zdjęcia przedstawiające mieszkańców Wólki Grodziskiej podczas pracy, spotkań, uroczystości, wydarzeń, które miały miejsce w Wólce Grodziskiej, stare zdjęcie budynków: szkoły, kościoła, kapliczek, domów, przynieś je do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Grodziskiej.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska zaprasza swoich mieszkańców do udziału w projekcie „Wólka Grodziska w starej fotografii”. Szczegóły na plakacie.
ź: Grodzisko Dolne