„Odnaleźć Siebie…” to wystawa prac plastycznych osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu leżajskiego. Wystawa prezentowana będzie w Muzeum Ziemi Leżajskiej do 18 września br.
W organizację wystawy włączyły się następujące jednostki:
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Sarzynie
– Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach z filią w Zmysłówce
– Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej
– Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Laszczynach
– Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach- Mołyniach
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku
– Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Nowej Sarzynie.

wystawa