Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.
Po zakończeniu posiedzenia radni i Zarząd Powiatu Leżajskiego spotkali się z zaproszonymi gośćmi, samorządowcami, wójtami, burmistrzami i przewodniczącymi rad, kierownikami i dyrektorami jednostek powiatowych, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami różnych instytucji, z którymi Powiat Leżajski współpracuje. Przewodnicząca Rady – Danuta Pinderska oraz Starosta Leżajski Marek Śliż podziękowali za dotychczasową współpracę i złożyli wszystkim noworoczne życzenia.