Wystawą poświęconą historii wsi Piskorowice zainaugurowano w dniu 11 lipca 2015 roku obchody jubileuszowe 600-lecia wsi. Ta swoista podróż w przeszłość pozwoliła na chwilę przenieść się w dawne czasy – „podejrzeć” tradycję, kulturę, codzienne życie, troski i starania mieszkańców 600-letnich już Piskorowic. Taki jubileusz to wielkie wydarzenie nie tylko dla samej miejscowości, ale również dla całej gminy.

Tak długa historia pokazuje bowiem, że największą wartością społeczeństwa są ludzie. Ludzie, którzy nieraz już dowiedli, że trudy dnia codziennego najlepiej pokonuje się razem.  Wierzymy, że historia doświadczanych przez wieki Piskorowic jest doskonałym przykładem ciągłości idei zrodzonej 600 lat temu, kontynuowanej i rozwijanej po dzień dzisiejszy, w nowych realiach społecznych i gospodarczych.

Każda rocznica budzi wspomnienia i skłania do refleksji. Razem z mieszkańcami w podróż do przeszłości wyruszyli również licznie przybyli goście: Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk Kazimierz Krawiec, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leżajsk Wojciech Loryś, radni Piskorowic: Józef Nakonieczny i Daniel Szary, Sołtys wsi Piskorowce- przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Aleksander Dudek, dr inż. Władysław Czajka, dyrektor GOK Marek Krauz, dyrektor ZS w Piskorowicach Marcin Trojan, członkowie Komitetu Organizacyjnego – przedstawiciele OSP, KGW i Rady Sołeckiej, mieszkańcy Piskorowic oraz okolicznych miejscowości.
Prelekcję o historii Piskorowic wygłosił dr inż. Władysław Czajka, dyrektor Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości przy Katedrze Zastosowań Matematyki, Podstaw Informatyki i Technologii Edukacyjnych WSiZ w Rzeszowie, rodowity piskorowiczanin. Obecnym na wystawie gościom, zwiedzanie umilała grą na pianinie mieszkanka Piskorowic, uczennica II klasy gimnazjum Diana Czapla. W miłej atmosferze licznych wspomnień można było obejrzeć bogatą kolekcję zdjęć i eksponatów. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, szczególnie: Marii Ożgi, Anny Rudnickiej, Franciszka Malacha, przy współpracy z instruktorami Ośrodka Kultury w Piskorowicach: Dorotą Szary i Krzysztofem Pęcakiem, udało się zgromadzić i opisać prawdziwe „perełki”.

Świętowanie takich uroczystości, nie tylko umacnia jej historyczne więzi, ale staje się również okazją do wybiegania w przyszłość. Życzymy więc mieszkańcom, aby plany i marzenia związane z życiem w tej małej piskorowickiej ojczyźnie zostały w pełni zrealizowane i przyczyniły się do dalszego rozwoju wsi. Niech codzienne starania mieszkańców, sołtysa, władz gminnych i powiatowych utwierdzają w przekonaniu, że życie na wsi może być źródłem satysfakcji i inspiracji do podejmowania nowych wyzwań. Może za kilkaset lat i nas ktoś wspomni, rozpozna na zdjęciach, zostaną po nas pamiątki rzeczowe, ale przede wszystkim pamięć – a ta nigdy nie umiera. Bądźmy więc dla siebie dobrzy, wspierajmy się nawzajem w pomocy sąsiedzkiej – wszelkie spory i nieporozumienia przecież za kilkaset lat nie będą miały żadnego znaczenia. Zostaje to, co stworzymy, wypracujemy… Warto więc pracować na rzecz dobra swojej najbliższej ojczyzny – piękniejących z dnia na dzień Piskorowic.  To dopiero początek świętowania – główne obchody 600-lecia wsi odbędą się 26 lipca 2015 roku. Wystawę można zwiedzać w Ośrodku Kultury w Piskorowicach do końca lipca. Zapraszamy!

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk