Końcem lipca burmistrz Leżajska podpisał umowy na dofinansowanie dwóch inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Pierwsza obejmuje przebudowę i doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 3 – jej wartość oszacowano na nieco ponad 1 mln zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 573 825,76 zł. Zmodernizowane zostaną pomieszczenia, dodatkowo sale i kuchnia otrzymają nowe wyposażenie, pojawi się też nowy plac zabaw. W okresie prac budowlanych przedszkole przeniesione będzie do pomieszczeń zastępczych w Gimnazjum Miejskim.

W ramach drugiego projektu obejmującego także przebudowę i doposażenie, tyle że Szkoły Podstawowej nr 1, przebudowana zostanie instalacja elektryczna w części dydaktycznej, drewniany strop i więźba dachowa wraz z pokryciem oraz hala sportowa z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Klasopracownie otrzymają nowe wyposażenie, w tym sprzęt multimedialny. Wartość projektu oszacowano na prawie 1,2 mln zł., a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 688 405,88 zł.
Rozpoczęły się przygotowania do postępowań przetargowych.

ź: UM Leżajsk