„Dołącz do aktywnych” – nabór do III edycji projektu

Nabór do trzeciej edycji projektu „Dołącz do aktywnych” odbedzie się w dniach 06 – 17 czerwca 2011r. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w biurze projektu przy ul. Rzeszowskiej 21, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 14:00. Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie projektu: www.lsr.pl/staze

Bezrobocie spada

Spada liczba bezrobotnych w powiecie leżajskim. Ale mimo poprawy sytuacji na rynku pracy o pracę wciąż ciężko. Zwłaszcza mężczyznom. Na 5016 zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie jest 2536 mężczyzn i 2480 kobiet. W porównaniu do grudnia 2009 roku, liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku zmniejszyła się o 304 osoby. Ale i tak wciąż …

LSR poszukuje pracodawców

Informujemy, iż w związku z realizacją projektu „Dołącz do aktywnych” Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju poszukuje pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu. Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej projektu, w siedzibie Stowarzyszenia oraz telefonicznie, tel.17 242 79 08.

Informacja na temat staży – IV kwartał

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, iż w związku z ograniczeniami dotyczącymi zaciągania zobowiązań na 2011 r. zostały podjęte decyzje w sprawach związanych z realizacją stażu w IV kwartale b.r. Umowy z pracodawcami na zorganizowanie stażu zostaną zawarte na okres 4 miesięcy, w ramach których od 01.10.2010r. zostanie skierowanych 57 osób bezrobotnych do wykonywania obowiązków …

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Dołącz do aktywnych”

Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w I edycji projektu „Dołącz do aktywnych” proszone są o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia chęci udziału w projekcie oraz spotkaniu informacyjnym w terminie do 22.09.2010 r. (środa) w godz. od 8:00 do 15:00. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 24.09.2010 r. w dwóch turach (o godzinie9:00 oraz 12:00) …