W związku z remontem przejazdu drogowo-kolejowego linii nr 68 w ciągu drogi powiatowej nr 1243R, zlokalizowanego w miejscowości Jelna, niezbędne jest całkowite zamknięcie przejazdu dla pojazdów. Utrudnienia w ruchu potrwają od 19.10.2016 r. do 4.11.2016 r. Objazd do miejscowości Jelna odbywał się będzie drogą krajową nr 77 i drogą wojewódzka nr 875.