Sesję zwołano na wniosek Zarządu Powiatu Leżajskiego z następującym porządkiem obrad:
1.    Przyjęcie porządku obrad
2.    Ślubowanie radnego Rady Powiatu Leżajskiego
Na sesji złożył ślubowanie pan Mieczysław Józef Bis, który wszedł do Rady Powiatu w miejsce pana Adama Madeja (obecnie pełniącego funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

3.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2014 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżajskiego.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leżajskiego za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi nr 1254R od drogi nr 1257R Ożanna – Piskorowice w km 0+00 – 4+556”.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2016 r.

ź:KPP Leżajsk