6 lutego w Muzeum Ziemi Leżajskiej przedstawiciele podkarpackich samorządów odebrali z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosza Marczuka promesy w ramach Resortowego programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.

Dzięki trzykrotnemu zwiększeniu środków przeznaczonych na ten program w 2018 roku na Podkarpaciu powstanie ponad 1000 miejsc opieki dla najmłodszych. Łączna dotacja dla województwa podkarpackiego na rozwój i utrzymanie placówek opieki nad dziećmi wyniesie 20 848 545 zł, co pod względem kwoty jest siódmą lokatą w kraju.

W uroczystości udział wzięli m.in. : Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Zdzisław Leśko oraz Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański.

ź: Starostwo Leżajsk