W trakcie tegorocznej Jubileuszowej Parady Straży Wielkanocnych w Grodzisku Dolnym, będzie można podziwiać nie tylko barwnych, kolorowych Turków.

Ulicznej paradzie i przemarszowi spod kościoła na stadion w Grodzisku Górnym przewodzić będą jeźdźcy z 8 Pułku Ułanów im. Księcia Józefa Poniatowskiego z Krakowa.

13 Ułanów w oryginalnych mundurach na koniach poprowadzi orszak paradny przez Grodzisko.

Ź: Grodzisko Dolne