Nowe rondo w Leżajsku [FOTO]

W związku z trwającą przebudową ulicy Mickiewicza w Leżajsku od dnia 20.02.2020 r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu dla przebudowy skrzyżowania na styku ulicy Mickiewicza z ulicą Św. Jana z Dukli i ul. Wyspiańskiego.

Ze względu na zakres koniecznych do wykonania prac mających na celu przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, zostanie całkowicie wyłączone z ruchu samochodowego z zachowaniem dojazdu do posesji znajdujących się w sąsiedztwie skrzyżowania. Wyłączone zostaną również z korzystania przystanki zlokalizowane na ul. Mickiewicza Podklasztor (przystanek nr 01 w km 0+969 oraz nr 04 w km 0+977).

22 kwietnia zmarł Ś. P. Lech Steliga

 Z głębokim żalem informujemy, że po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 22 kwietnia zmarł Ś. P. Lech Steliga, długoletni pracownik Nadleśnictwa Leżajsk oraz „społecznik” działający w łowiectwie, edukacji leśnej i na rzecz mieszkańców Leżajska.

 Ś.P. Lech Steliga urodził się 04 października 1956 roku w Krzeszowie n/ Sanem. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Nakliu, a po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Technikum Leśnym w Biłgoraju, które ukończył w 1975 roku. Po ukończeniu Technikum Leśnego, studiowała na Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie w 1980 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera leśnictwa.

Pracę zawodową rozpoczął w 1980 roku, jako starszy instruktor ds. łowiectwa w Gospodarstwie Pomocniczym Urzędu Rady Ministrów w Arłamowie. Od 01 stycznia 1981 roku do 31 marca 1982 roku pracował w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Leżajsku, jako Kierownik Hali Traków. Z dniem 01 kwietnia 1982 roku za porozumieniem stron rozpoczął pracę zawodową w Nadleśnictwie Leżajsk, kolejno n stanowiskach:

01.04.1982 – 01.01.1984 Starszy Instruktor Techniczny
01.01.1984 – 30.11.1992 Adiunkt
01.12.1992 – 30.11.2015 Starszy Specjalista Służby Leśnej

W okresie pracy zawodowej wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, oraz odznaczany:

– Srebrnym Krzyżem Zasługi
– Kordelasem Leśnika Polskiego
– Medalami Zasługi Łowieckiej i Złomem
– Zasłużony dla Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”

Radny Rady Miasta Leżajsk w latach 2010 -2014

  • Wieloletni Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Leżajsk, członek MSPL NSZZ „Solidarność”, delegat na Zjazd Krajowy.
  • Wieloletni Prezes koła Łowieckiego „Polana” Nowa Sarzyna, wykładowca i egzaminator nowo wstępujących myśliwych i selekcjonerów, współautor i współtwórca leżajskiego Międzynarodowego Festiwalu Łowieckiego, inicjator wsiedleń Bobra oraz hodowli wolierowej Głuszca.
  • Członek SITLiD-u, PTL-u, LOP-u

Cześć Jego Pamięci, Darz Bór

Info: Lasy Państwowe

Stworzenie Powiatowej Orkiestry Dętej w zasięgu ręki!

Utworzenie sali koncertowej na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Leżajskiego otworzyło możliwości do kolejnych działań w tym obszarze. Stworzenie orkiestry, która zapewniałaby oprawę artystyczną powiatowym (i nie tylko) wydarzeniom było wśród nich priorytetem. Orkiestra nie może jednak funkcjonować bez profesjonalnego sprzętu.

Aby taki zapewnić, Powiat Leżajski złożył wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Infrastruktura Kultury 2020. Celem programu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Zadanie o nazwie „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Sali Koncertowej Powiatu Leżajskiego” otrzymało dofinansowanie w wysokości 150 000 zł. Powiat Leżajski jako wnioskodawca zabezpieczy kwotę 50 000 zł na wkład własny do ww. projektu. W ramach naboru do programu Infrastruktura Kultury zostało złożonych 567  wniosków z czego 205 wniosków zostało dofinansowanych w pierwszym etapie wraz z odwołaniami.

Powiatowa Sala Koncertowa utworzona jest przy Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku, a orkiestra pod batutą Michała Grzywny podjęła już swoją działalność  inaugurując ją koncertem w dniu otwarcia nowo utworzonej sali.

Dzięki zakupowi odpowiedniego wyposażenia Powiat Leżajski będzie miał możliwość sprostać społecznym oczekiwaniom w zakresie rozwoju i dostępu do nowoczesnej oferty kulturalno-edukacyjnej. Bazując na wytworzonej infrastrukturze i zakupionemu wyposażeniu samorząd planuje prowadzić ożywioną działalność w zakresie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej oraz działalności artystycznej, o zasięgu nie tylko lokalnym ale również regionalnym i międzynarodowym. Organizowane będą koncerty muzyki poważnej, patriotycznej, recitale, wystawy prac plastycznych, fotograficznych i innych, seanse filmowe, spotkania, promocje literatury, wieczory poetyckie, warsztaty aktorskie, warsztaty wokalne oraz wiele innych.

Akcja Chrobry szyje maseczki

– Uwaga ! Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku prowadzi akcję “ Chroń siebie, chroń innych – noś MASECZKĘ – w akcję zaangażowani są wszyscy chętni nauczyciele, rodzice oraz uczniowie – maseczki trafią do wszystkich osób, którzy ich potrzebują, a jeszcze nie mają.

– Maseczki można odebrać w szkole w holu głównym w godz. od 8.00 – 12.00

Można też wesprzeć akcję przynosząc materiały i gumki potrzebne do szycia!!!

– Osoby chętne, które chcą bezinteresownie pomóc zapraszamy do kontaktu na adres chrobryszyje@wp.pl lub pod nr tel. 17 242 00 19

domowy plac zabaw benchk

Plac zabaw dla dzieci w domu lub mieszkaniu

Myślę że każdemu z nas plac zabaw kojarzy się przede wszystkim z wydzieloną strefą do zabaw, pełną huśtawek, zjeżdżalni, piaskownic, których są dziesiątki w każdym mieście czy na danym osiedlu. Jeszcze czasem takie miejsce zabaw można znaleźć na czyimś podwórku, choć już w zdecydowanie skromniejszej wersji. Ale plac zabaw w domu lub mieszkaniu? A dlaczego nie?!

(więcej…)

Co z tą chmurą z Czarnobyla…?

W związku z pożarami lasów w Strefie Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie, jak również nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poziomy skażeń promieniotwórczych powietrza wynikające z pożarów lasów w otoczeniu Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej nie mają obecnie wpływu na sytuację radiacyjną na terenie Polski.

WSSE Rzeszów Laboratorium Pomiarów Promieniowania lokalizacja w Sanoku prowadzi ciągły monitoring radiologiczny powietrza między innymi poprzez spektrometryczne pomiary filtrów zmienianych w każdy poniedziałek o godz. 12.00.

Analiza wykonana 17.04.2020 filtra powietrza założonego w dniu 06.04.2020 r o godz. 12.00 do dnia 14.04.2020 r do godz. 08.00 wykazała obecności 1,5 µBq/m3 Cs-137 co nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.
Granica wykrywalności tego izotopu jest na poziomie 0,25 µBq/m3. Nie stwierdzono natomiast obecności innych sztucznych izotopów promieniotwórczych.