Dzierżawa gruntów pod budowę farmy fotowoltaicznej

Firma Solaris Ventum Sp. z o. o., specjalizująca się w branży fotowoltaicznej, wydzierżawi grunty pod budowę elektrowni słonecznej.

Firma proponuje:
• stały dodatkowy dochód co rok przez wiele lat
• pełne bezpieczeństwo dla człowieka – nie występują emisje hałasu czy promieniowania
• brak ingerencji w środowisko – kontrukcja wbijana jest bezpośrednio w grunt bez fundamentów
• dodatkowe fundusze dla gminy z podatków od inwestycji

Poszukuje działek:
• o powierzchni minimum 7 ha
• klasa gruntu IV lub słabsza
• tereny niezacienione
• w pobliżu linii energetycznej