Macewy na Leżajskim rynku – Burmistrz wyjaśnia! [GALERIA]

Wczoraj, w ramach prowadzonych prac rewitalizacji przestrzeni leżajskiego rynku, spod warstwą asfaltu, w dolnej części pierzei południowo – wschodniej odkryto macewy (żydowskie nagrobki – stele nagrobne, najczęściej w formie prostokątnej kamiennej płyty) oraz ich fragmenty – prawie wszystkie z nich są uszkodzone.
Znalezione nagrobki społeczności żydowskiej Leżajska nie są związane z pochówkami w tym miejscu, zostały wtórnie użyte jako materiał budowlany.

Obecne „odkrycia” związane są z okresem okupacji niemieckiej z czasów II wojny światowej. Ówczesne władze „porządkując” układ drogowy w tej części miasta do utwardzania części nawierzchni (głównie chodziło o drogi, obramienia dróg i chodników) użyły macew z pobliskiego kirkutu.

Macewy w tym miejscu nie są żadnym zaskoczeniem, bowiem odkrywano je już na leżajskim Rynku – znaczną ich ilość odzyskano dziewiętnaście lat wcześniej w czasie budowy ronda. Wszystkie zostały następnie umieszczone na położonym nieopodal kirkucie, podobnie stanie się również z obecnie odkrytymi.

Wszystkie prace ziemne prowadzone są pod nadzorem archeologicznym, a znalezione artefakty zostały zabezpieczone.

ź: FB/ Ireneusz Stefański