Historia o 18-letnim mieszkaniecu Leżajska, który prawo jazdy posiadał tylko dwa miesiące

Wczoraj 18-letni kierujący hondą został zatrzymany przez funkcjonariuszy leżajskiej drogówki. W terenie zabudowanym w miejscowości Brzóza Królewska, przekroczył dozwoloną prędkość o 72 km/h. Młody mężczyzna stracił prawo jazdy i został ukarany mandatem i punktami karnymi.

Wczoraj, policjanci z zespołu ruchu drogowego leżajskiej komendy kontrolowali prędkość między innymi na drodze wojewódzkiej nr 875 w miejscowości Brzóza Królewska. Około godz. 18.30 przerwali niebezpieczną jazdę kierującemu osobową hondą, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością 122 km/h.

Za kierownicą auta siedział 18-letni mieszkaniec Leżajska, który prawo jazdy posiadał od 2 miesięcy. Policjanci zatrzymali młodemu mężczyźnie dokument oraz ukarali go mandatem. Przypominamy! Konsekwencje przekroczenia prędkości, to nie tylko ustawowe kary, ale przede wszystkim narażenie na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.

Jest zielone światło na budowę galerii handlowej na placu przy PKP!

Radni Leżajska przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dworca autobusowego. To konieczność bowiem rok temu zmienił się właściciel działki, który chce tam wybudować galerię handlową. Władze miasta i mieszkańcy obawiali się, że stanie się to ze szkodą m.in. dla podróżujących leżajskim transportem zbiorowym.

Rada Miejska przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dworca autobusowego w Leżajsku (uchwała nr XXVI/156/20 z dnia 9 września 2020 r.). Zgodnie z nim na obszarze 4287 mkw. zaplanowano obiekt oddalony od ulicy Mickiewicza o 15 m z otwartą perspektywą widokową (od strony tej ulicy) na dworzec kolejowy.

Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański podkreśla, że w miejscowym planie zagospodarowania radni musieli pogodzić kilka interesów, w tym właściciela działki i PKS-u, który jako przewoźnik musi dysponować odpowiednim zapleczem.

Jego powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 55 proc. powierzchni działki, wysokość – 12 m (co odpowiada wysokości dworca kolejowego mierzonego w kalenicy, a także sąsiedniego budynku Rossmann). W obrębie budynku mogą być prowadzone usługi (z wyjątkiem stacji benzynowych) i usługi transportu. Przewidziano nie mniej niż 6 stanowisk dla autobusów i busów (przyjazdy, odjazdy) oraz parking dla samochodów osobowych w podziemnej kondygnacji budynku.

 

Szkolenie dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z 32 Batalionu Lekkiej Piechoty z Niska

Na placu Centrum Szkolenia Klas Mundurowych w Nowej Sarzynie policjanci z Leżajska przeprowadzili szkolenie dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z 32 Batalionu Lekkiej Piechoty z Niska. Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone w ramach porozumienia Komendanta Głównego Policji z Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej.

Policjanci w trakcie szkolenia poruszali tematy związane z metodami i zasadami wspólnych patroli w działaniach związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym. Omówili zagadnienia dotyczące zatrzymywania, przeszukiwania osób, kontroli osobistej oraz prewencyjnego sprawdzenia osób i pomieszczeń. Przedstawione zostały również ogólne zasady użycia środków przymusu bezpośredniego, a w szczególności siły fizycznej w postaci chwytów transportowych i obezwładniających.

Celem piątkowego szkolenia było pogłębienie wiedzy praktycznej żołnierzy w omawianych obszarach. Z pewnością przełoży się to w przyszłości na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i skutecznie wspierać będzie lokalną społeczność.

Familijne LOWE startuje w Gminie Leżajsk

Projekt „Familijne LOWE w Gminie Leżajsk” to innowacyjne przedsięwzięcie na obszarze gminy i powiatu leżajskiego, mające na celu stworzenie przyjaznego środowiska do rozwoju inicjatyw na rzecz edukacji dla dorosłych.

Gmina Leżajsk wzięła udział w konkursie grantowym, którego organizatorem był Operator Oświaty z siedzibą w Poznaniu i otrzymała 250 000 zł dotacji na realizację projektu w ramach którego w Zespole Szkół w Dębnie powstanie Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE). Projekt nr POWR.02.14.00-00-1008/19 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Familijne LOWE, ma być miejscem stworzonym przez ludzi dla ludzi, otwartym na potrzeby i problemy środowiska lokalnego. Twórcom tego przedsięwzięcia zależy, by po zakończeniu projektu wokół LOWE  nadal skupiali się ludzie i instytucje, mające wpływ na szeroki dostęp osób dorosłych do różnych form kształcenia.

Dla kogo „Familijne LOWE “?
Odbiorcami Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
-są pełnoletnie tzn. na dzień złożenia deklaracji uczestnictwa mają ukończone 18 lat,
-należą przynajmniej do jednej z następujących grup:
-rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny;
-osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych;
-osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w dalszej przeszłości);
-osoby dorosłe związane z rolnictwem;
-osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;
-osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;
-osoby dorosłe w wieku 45+,
-w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa zamieszkują na terenie objętym działaniami konkretnego LOWE i są zainteresowane udziałem w zajęciach oferowanych przez dany ośrodek.

Oferta szkoleniowa będzie adekwatna do zainteresowań i potrzeb beneficjentów. Wśród planowanych działań można wyróżnić:
•    kursy/warsztaty  administracyjno- księgowe,
•    kursy/warsztaty w zakresie kompetencji społecznych,
•    kurs animatora imprez okolicznościowych,
•    kurs opiekuna osób starszych i dzieci
•    kursy językowe,
•    kursy/warsztaty- wizażu lub urody /dietetyczne,
•    kursy/warsztaty dekoratora wyrobów cukierniczych lub kursy/warsztaty- florystyka w ogrodnictwie i bukieciarstwo ,
•    warsztaty dla rodziców
•    profesjonalne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy „To ty ratujesz życie,”
•    zajęcia rekreacyjno – ruchowo – zdrowotne,
•    zajęcia muzyczno – artystyczne,
•    wyjazdy szkoleniowe/wycieczki o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

Realizację zadań w ramach LOWE poprzedzać będą działania adaptacyjne, przystosowujące szkołę do pełnienia roli LOWE.
Rekrutacja odbiorców LOWE do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu wyczerpania wolnych miejsc.
Wszelkie informacje na temat projektu będą się pojawiać na stronie internetowej zsdebno.edu.pl w zakładce LOWE oraz pod numerem telefonu 172429041.