Z głębokim żalem informujemy, że po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 22 kwietnia zmarł Ś. P. Lech Steliga, długoletni pracownik Nadleśnictwa Leżajsk oraz „społecznik” działający w łowiectwie, edukacji leśnej i na rzecz mieszkańców Leżajska.

 Ś.P. Lech Steliga urodził się 04 października 1956 roku w Krzeszowie n/ Sanem. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Nakliu, a po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Technikum Leśnym w Biłgoraju, które ukończył w 1975 roku. Po ukończeniu Technikum Leśnego, studiowała na Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie w 1980 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera leśnictwa.

Pracę zawodową rozpoczął w 1980 roku, jako starszy instruktor ds. łowiectwa w Gospodarstwie Pomocniczym Urzędu Rady Ministrów w Arłamowie. Od 01 stycznia 1981 roku do 31 marca 1982 roku pracował w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Leżajsku, jako Kierownik Hali Traków. Z dniem 01 kwietnia 1982 roku za porozumieniem stron rozpoczął pracę zawodową w Nadleśnictwie Leżajsk, kolejno n stanowiskach:

01.04.1982 – 01.01.1984 Starszy Instruktor Techniczny
01.01.1984 – 30.11.1992 Adiunkt
01.12.1992 – 30.11.2015 Starszy Specjalista Służby Leśnej

W okresie pracy zawodowej wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, oraz odznaczany:

– Srebrnym Krzyżem Zasługi
– Kordelasem Leśnika Polskiego
– Medalami Zasługi Łowieckiej i Złomem
– Zasłużony dla Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”

Radny Rady Miasta Leżajsk w latach 2010 -2014

  • Wieloletni Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Leżajsk, członek MSPL NSZZ „Solidarność”, delegat na Zjazd Krajowy.
  • Wieloletni Prezes koła Łowieckiego „Polana” Nowa Sarzyna, wykładowca i egzaminator nowo wstępujących myśliwych i selekcjonerów, współautor i współtwórca leżajskiego Międzynarodowego Festiwalu Łowieckiego, inicjator wsiedleń Bobra oraz hodowli wolierowej Głuszca.
  • Członek SITLiD-u, PTL-u, LOP-u

Cześć Jego Pamięci, Darz Bór

Info: Lasy Państwowe