W nocy z 19 na 20 czerwca 1943 r. wysłane z Jarosławia do Woli Zarczyckiej oddziały gestapo, oddział egzekucyjny z Rzeszowa i leżajska żandarmeria miały za zadanie zlikwidować działalność prężnie działającego tu podziemia.

Mieszkańcy, zaskoczeni pojawieniem się Niemców przyprowadzonych przez konfidentów, nie mieli szans na obronę. Na placu szkolnym zgromadzono mężczyzn w wieku od 16 do 65 lat, którzy leżeli tam od 6.00 do 16.00 z wymierzonymi w nich lufami. Tymczasem w jednej ze szkolnych sal, sąd złożony z kilku niemieckich oficerów – wspomagany przez konfidenta – decydował o losach każdego z pojmanych dzieląc ich na cztery grupy. W wyniku tych działań 76 mężczyzn zostało skazanych na rozstrzelanie. Przed wykonaniem egzekucji ofiary okrutnie skatowano.

Wydarzenia te upamiętnia pomnik, u stóp którego co roku gromadzą się mieszkańcy Woli Zarczyckiej, aby oddać hołd zamordowanym.

W tegorocznych obchodach 77. rocznicy pacyfikacji udział wzięli: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel, przedstawiciel posła na Sejm RP Jerzego Paula, proboszcz parafii Wola Zarczycka ks. dziekan Józef Łobodziński wraz z księżmi posługującymi w parafii, dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Zarczyckiej Adam Stanaszek wraz ze społecznością szkolną, przedstawiciele straży pożarnej, rady sołeckiej oraz mieszkańcy wsi.

ź: Starostwo Powiatowe w Leżajsku