9,1 mln zł i ponad 1800 miejsc pracy na Podkarpaciu dzięki Grupie Żywiec

 

Warszawa, 12 grudnia 2013 r. Grupa Żywiec opublikowała jeden z pierwszych w Polsce raportów pokazujących całkowity wpływ firmy na otoczenie społeczno-gospodarcze. Z Raportu wynika, że w wyniku działalności producenta m.in. piwa Tatra i Leżajsk w 2012 r. do budżetów samorządów woj. podkarpackiego wpłynęło 3,5 mln zł. Dzięki działalności Grupy Żywiec pracę na Podkarpaciu ma ponad 1800 osób. Raport na zlecenie potentata rynku piwa w Polsce przygotowała firma doradcza PwC. W sumie dzięki podatkom i składkom wpłacanym przez przedsiębiorstwa powiązane z Grupą Żywiec budżety samorządowe w woj. podkarpackim wzbogaciły się o 9,1  mln zł. Dla porównania kwota ta stanowi prawie 3 proc. całości środków w dochodach budżetu woj. podkarpackiego na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych w 2011 roku**/.

 

Grupa Żywiec wywiera duży wpływ na zatrudnienie na Podkarpaciu, gdzie posiada m.in. Browar Leżajsk i duże centrum sprzedaży i dystrybucji. Spółka bezpośrednio generuje zatrudnienie bezpośrednio dla 460 osób. Jednak pośrednia liczba miejsc pracy tworzona przez działalność Grupy Żywiec w tym regionie Polski przekracza 1800 osób. Najwięcej miejsc pracy na Podkarpaciu producent Leżajska generuje w handlu, gastronomii oraz w hotelarstwie – około 550, ale także – z racji na strukturę gospodarczą województwa – w przemyśle metalowym i chemicznym oraz rolnictwie.

– Grupa Żywiec chce być najlepszą firmą piwowarską w Polsce i dlatego wyznacza najwyższe standardy w kwestii raportowania. Raport przygotowany przez PwC dostarcza nam wiarygodnej odpowiedzi na pytanie o całościowy wpływ Grupy na otoczenie społeczno-gospodarcze i stanowi ważną informację dla wszystkich partnerów społecznych Grupy Żywiec, w tym władz centralnych i samorządowych, inwestorów oraz społeczności lokalnych – mówi Katarzyna Borucka, dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec S.A.

 

Ponad 2 mln zł dzięki działalności Firmy w 2012 r. wpłynęło do budżetu gminy Leżajsk. W sumie dochody wygenerowane przez Grupę Żywiec stanowiły 10 proc. łącznych wpływów do kasy tej gminy. Działalność Spółki ma więc istotne znaczenie dla poziomu realizowanych usług publicznych oraz możliwości inwestycyjnych gminy. Dzięki Grupie Kapitałowej Żywiec sfinansowano 6,1 proc. całkowitych wydatków gminy. Pozostałe gminy Podkarpacia wzbogaciły się o 4,6 mln zł, a budżet woj. podkarpackiego i budżety powiatów zyskały odpowiednio: 1,2 mln zł i 1 mln zł.

Łączne wydatki Grupy Kapitałowej Żywiec na zakupy towarów i usług w woj. podkarpackim wyniosły 118 mln zł. Dla porównania średnie miesięczne dochody na 1 osobę w gospodarstwie domowym w tym regionie wynoszą ok. 900 zł **/. Zatem za kwotę wydaną przez Grupę Kapitałową Żywiec przez rok mogłoby się utrzymać prawie 11 tys. mieszkańców Podkarpacia.

– To jedna z nielicznych, tak szczegółowych analiz w całym polskim przemyśle. Raport został opracowany przy użyciu tzw. modelu Leontiefa, nazwanego także modelem przepływów międzygałęziowych. Takie podejście umożliwia oszacowanie łącznego wpływu Grupy Żywiec m.in. na wartość dodaną, zatrudnienie, dochody ludności oraz płacone podatki i składki w wymiarze krajowym oraz lokalnym.*/ – uważa Mariusz Walewski, Starszy Ekonomista PwC w Polsce.

Wpływ działalności Grupy Żywiec na gospodarkę Polski:

Sama Grupa Żywiec oceniała swój wpływ gospodarczy po raz drugi w swojej historii. Z Raportu wynika, że całkowita wartość dodana dla polskiej gospodarki generowana przez Spółkę w 2012 r. przekroczyła 4,77 mld zł (wzrost o 3,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim). Mateusz Walewski z PwC w Polsce, wskazuje, że w efekcie w 2012 r. Grupa Żywiec wygenerowała ponad 0,3 proc. polskiego PKB. –Może się wydawać, że 0,3 proc. PKB to niewiele. Jeśli jednak uzmysłowimy sobie, iż jest to 10-15 proc. rozmiarów całych gospodarek takich województw jak: podlaskie, lubuskie, opolskie, świętokrzyskie czy warmińsko-mazurskie, to wówczas liczba ta nabiera już zupełnie innego wydźwięku – dodaje przedstawiciel PwC.

W sumie w 2012 r. dzięki działalności Grupy Żywiec dochody sektora publicznego wyniosły 2,7 mld zł i były o 3,9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Większość  tego wzrostu osiągnięto dzięki zwiększonym wpłatom dokonywanym przez samą Grupę Żywiec. Były one wyższe niż w 2011 o 4,7 proc. i wyniosły 1,86 mld zł. Na tę kwotę składa się przede wszystkim podatek akcyzowy, VAT, ale także podatki i składki od wynagrodzeń pracowników, podatek CIT oraz podatki lokalne: od nieruchomości oraz od środków transportu. Pieniądze odprowadzone przez Grupę Żywiec na cele podatkowe w 2012 r. to ponad 7 proc. całego deficytu budżetowego Państwa 2012 w roku.

Podobnie jak w poprzednim Raporcie, szczegółowym analizom poddano także wpływ Grupy Żywiec na województwa, w których funkcjonują browary firmy tj. w Żywcu, Leżajsku, Warce, Elblągu oraz Cieszynie. Pod uwagę wzięto m.in. wydatki organizacji na opakowania, marketing i promocję, usługi transportowe i komunikacyjne oraz zakupy surowców rolnych do produkcji piwa. W sumie kwota, za jaką Grupa Żywiec dokonała zakupów w polskiej gospodarce, wyniosła 1,6 mld zł i była wyższa niż rok wcześniej o 3,1 proc.

W 2012 r. za sprawą Grupy Żywiec pracę  miało w Polsce  37,9 tys. osób. Wyższy niż w 2011 r. efekt zatrudnieniowy uzyskano dla przetwórstwa żywności (wzrost o 17 proc. w porównaniu do 2011 r.) oraz dla działalności wspierających biznes. Autorzy Raportu tłumaczą, że tak duży udział tych sektorów wynika z ich silnych powiązań z Grupą Żywiec.

Z Raportu wynika również, że dzięki działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A wzrosły nominalne dochody ludności. Pracownicy organizacji zarobili bezpośrednio 271 mln zł, o 3,8 proc. więcej niż w roku 2011. Wzrost ten, pomimo spadku zatrudnienia, osiągnięto dzięki zwiększeniu przeciętnych płac. Całkowite dochody ludności wygenerowane dzięki działalności organizacji wyniosły w 2012 r. ponad miliard złotych i były o 5,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Ta tendencja wzrostowa jest zasługą zwiększenia nominalnych poziomów płac, a także rozdysponowania zysków wśród właścicieli przedsiębiorstw powiązanych. Bardzo istotnym elementem decydującym o wzroście dochodów ludności wygenerowanych przez organizację były wyższe zakupy w sektorze rolnym i spożywczym – wzrost dochodów rolników powiązanych z Grupą Żywiec stanowił ponad połowę ogólnej zwyżki dochodów.

*/ Raport przygotowany przez PricewaterhouseCoopers analizuje oddziaływanie Grupy Żywiec na otoczenie w trzech wymiarach: bezpośrednim (tradycyjnie mierzone skutki działalności przedsiębiorstwa), pośrednim (np. wpływ na dostawców i podwykonawców) oraz tzw. indukowanym (popyt na produkty i usługi generowany przez osoby zatrudnione przez Grupę Żywiec oraz przedsiębiorstwa z nią powiązane). Takie podejście umożliwia oszacowanie łącznego wpływu Grupy Żywiec m.in. na wartość dodaną, zatrudnienie, dochody ludności oraz płacone podatki i składki w wymiarze krajowym oraz lokalnym

** dane porównawcze pochodzą z Vademecum Samorządowca 2012

Grupa Żywiec to największy i najbardziej atrakcyjny* pracodawca w branży piwnej, zatrudniający 4500 osób i jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. Firma powiązana jest z Grupą Heineken, największym producentem piwa w Europie. Grupa Żywiec w 2012 roku sprzedała ponad 10,5 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu Browarach, tj. w Warce, Elblągu, Leżajsku oraz Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu i Brackim Browarze Zamkowym w Cieszynie. Poprzez sieć prawie 50 oddziałów handlowych i blisko 900 przedstawicieli działających w całym kraju spółka oferuje prawie 30 różnych piw kilkudziesięciu tysiącom partnerów biznesowych i milionom konsumentów. Marką flagową firmy jest Żywiec – jedno z największych polskich piw eksportowych (obecne dzisiaj w ponad 40 krajach), sprzedawane za granicą od ponad stu lat. Do najważniejszych marek spółki należą też Heineken, Warka, Tatra, Specjal, Strong i Leżajsk. Ważną część oferty Grupy Żywiec stanowią piwa regionalne: Królewskie (Polska centralna), Leżajsk (południowo-wschodnia) i Specjal (północna). Spółka prowadzi również dystrybucję zagranicznych piw specjalnych (Desperados, Paulaner, Guinness i Kilkenny) oraz polskich piw specjalnych (Kaper, Żywiec Porter, Warka Radler). Grupa Żywiec jest jedyną spółką spośród największych producentów piwa notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie zadebiutowała 24.09.1991 r. Więcej informacji o firmie: www.grupazywiec.pl

*Grupa Żywiec jest najbardziej atrakcyjnym pracodawcą w branży FMCG wg. badania Randstad Polska z marca 2013 r. przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 7000 Polaków.

 żywiec