Przez dwa miesiące na terenie naszego powiatu prowadzone były prewencyjne działania pod hasłem ,,Alkohol – ograniczona dostępność”. Sprawdzono 85 miejsc, w których można kupić alkohol.

Policjanci z KPP w Leżajsku przy współpracy z członkami miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Nowej Sarzynie, Grodzisku Dolnym, Kuryłówce oraz Leżajsku sprawdzali sprzedawców pod kątem przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skontrolowanych zostało 70 placówek handlowych i 15 lokali gastronomicznych sprzedających alkohol.

– W trakcie przeprowadzonych kontroli ujawniono 7 przypadków spożywania alkoholu w najbliższym otoczeniu punktów handlowych – mówi asp. Krzysztof Ficek, oficer prasowy KPP w Leżajsku. – Jednak w większości skontrolowanych miejsc nie ujawniono żadnych uchybień. W kilku sklepach i lokalach zwróciliśmy uwagę na brak wywieszonej w widocznym miejscu informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. Właściciele zostali pouczeni przez policjantów.
Akcja prowadzona była na przełomie sierpnia i września. Nie jest ona jednak wyjątkiem. Tego rodzaju działania przeprowadzane są systematycznie na terenie całego Podkarpacia. Kontrole placówek handlowych i lokali gastronomicznych mają pomóc w wyeliminowaniu przypadków łamania prawa wynikającego z przepisów oraz mają na celu wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Warto pamiętać, że w przypadku stwierdzenia, iż wewnątrz placówki handlowej lub w jej otoczeniu spożywany jest alkohol, zostaną wyciągnięte konsekwencje, np. wycofanie koncesji na jego sprzedaż.

alkohol

ź: Głos Leżajska