We wtorek 18 września b.r. w godz. 6.00 – 22.00 na terenie powiatu leżajskiego funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzili wzmożone działania pod kryptonimem BUS. Akcja obejmie zarówno przewoźników państwowych jak i prywatnych. Działania te są ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości występujących w transporcie drogowym.

Swoje działania policjanci skoncentrowali w szczególności na:
skontrolowaniu maksymalnej ilości pojazdów przewożących osoby, pod kątem ujawniania nieprawidłowości w zakresie warunków wykonywania zarobkowego przewozu osób,
kontroli stanu technicznego,
kontroli liczby przewożonych osób zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym,
kontroli dokumentów do prowadzenia i użytkowania pojazdu oraz przewożonego ładunku,
wyeliminowaniu z ruchu nietrzeźwych kierujących.

Działania te miały na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównych ciągach komunikacyjnych, zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom związanym z wykonywaniem transportu drogowego.

ź: KPP Leżajsk