Spotkanie z pracodawcami powiatu leżajskiego i okolic w ramach projektu „Aktywność zawodowa drogą do zatrudnienia w powiecie leżajskim”.

W dniu 12 marca 2014r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się spotkanie z pracodawcami reprezentującymi mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe i samorządy lokalne, którego organizatorami był Powiat Leżajski – Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku. Spotkanie z pracodawcami zorganizowane było w ramach projektu „Aktywność zawodowa drogą do zatrudnienia w powiecie leżajskim”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
W myśl założeń projektu spotkanie z pracodawcami zorganizowane zostało w celu nawiązania współpracy z pracodawcami zainteresowanymi zorganizowaniem stażu i zatrudnieniem uczestników projektu „Aktywność zawodowa drogą do zatrudnienia w powiecie leżajskim”. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście Pan Tomasz Czop Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Pan Wicestarosta Powiatu Leżajskiego Marek Kogut.
Ze szczególnym zainteresowaniem zaproszeni pracodawcy wysłuchali wystąpienia Pana Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, który swoją wypowiedzią zainteresował uczestników spotkania do konstruktywnej i owocnej dyskusji na temat potrzeb realizacji takiego i podobnych projektów, a także organizowania tego typu spotkań. Ponadto, została podkreślona rola Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku w działaniach na rzecz pomocy w rozwoju społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim zasobów ludzkich, ich kwalifikacji, kompetencji, zdobywania doświadczenia zawodowego i tworzenia miejsc pracy.
W szczególności szczere podziękowania Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku kieruje do Pana Tomasza Czop Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Pana Marka Koguta Wicestarosty Powiatu Leżajskiego, którzy skorzystali z zaproszenia i zaszczycili nas swoją obecnością. Podzieli się Oni niezwykle cennymi uwagami i refleksjami w zakresie dotychczasowej współpracy przy realizacji tak licznych projektów przygotowywanych i realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku.
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku składa również serdeczne podziękowanie wszystkim pracodawcom, którzy wzięli udział w spotkaniu i wyraża swoje przekonanie, iż niezwykle cenne informacje pozyskane od Państwa w trakcie spotkania przyczynią się do dalszej i owocnej współpracy, a tym samym wypracowania lepszego modelu współpracy z pracodawcami i osiągnięcia założeń projektu.
Serdecznie jeszcze raz dziękujemy za ogromne zainteresowanie zaproponowaną tematyką i zapraszamy do współpracy.

Agata Bechta (Kierownik projektu)

ź: Starostwo Leżajsk