Ambitny budżet Grodziska Dolnego na rok 2013

  205
  0

  Mamy już budżet na rok 2013. W dniu dzisiejszym, tj. 21 grudnia 2012 r., Rada Gminy Grodzisko Dolne przyjęła uchwałę budżetową na przyszły rok. Wcześniej projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Budżet roku 2013 jest zrównoważony tzn., że wydatki są równe dochodom i wynoszą blisko 24 miliony zł.

  Najważniejsze wydatki przewidziane w roku 2013 przedstawia wykres. Zadłużenie Gminy na dzień uchwalania budżetu stanowi 15,36% planowanych dochodów w roku 2013. W przyszłym roku zaplanowano szereg przedsięwzięć uwzględniających dotacje zewnętrzne, najważniejsze z nich to:

  „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Grodzisko Dolne” – wartość ogółem, która uwzględnia nowy budynek szkoły w Wólce Grodziskiej, wynosi: 5 708 958,13 zł. Wnioskowane dofinansowanie to kwota: 999 811,54 zł,

  „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Grodzisko Dolne” – wartość ogółem 2 111 748,83 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w wysokości: 1 705 024,46 zł,

  Projekt „Przeciwpożarowy” – wartość 1 190 000 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 1 011 500 zł.

  Realizacja tych przedsięwzięć uzależniona będzie od rozstrzygnięć konkursowych. W przypadku uzyskania dotacji, projekty realizowane będą w latach 2013 -2014. Bliższe informacje o projektach oraz ważniejsze przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2013 r. przedstawiono w dołączonej prezentacji.

  Sytuacja finansowa Gminy w roku 2013 może ulec pogorszeniu. Przeprowadzona w bieżącym roku kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej zobowiązała Gminę do zapłaty podatku od własnych nieruchomości. Co prawda, tak zapłacony podatek pozostaje w budżecie gminy, jednak sztucznie zawyża dochody w sprawozdaniach a to z kolei powoduje obniżenie subwencji wyrównawczej. Przyjmując taką interpretację przepisów, Gmina musiała by zwrócić blisko 2,5 mln zł za lata 2008 – 2010 i zgodzić się na coroczne zmniejszenie subwencji o blisko 400 tys. zł. W związku z tym, że dotarliśmy do istotnych argumentów przemawiających na korzyść Gminy, zdecydowaliśmy się (prawdopodobnie jako pierwsza gmina w Polsce w tym zakresie) na postępowanie sądowe z Ministerstwem Finansów. Przyszłoroczny budżet zakłada, że rozstrzygnięcie sporu będzie korzystne dla Gminy. Ewentualna przegrana w sądzie spowoduje cięcia w zaplanowanych inwestycjach lub zaciągnięcie kredytu na zwrot subwencji.

  Poprzedni artykułW Podlesiu otwarto filię ŚDS
  Następny artykułUroczyste otwarcie nowego klubu w Leżajsku!