Ankieta dostępności usług telefonii stacjonarnej oraz Internetu

  202
  0

  W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej: „UKE”, pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w dostępnych na stronie UKE od dnia 12 lutego 2009 r. mapach popytu, dalej zwanych „mapami”, przy pomocy ankiety zbierane są informacje na temat potrzeb użytkowników w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz dostępu do usługi bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów.

  Przedmiotowa ankieta ma na celu zapewnienie wzrostu dostępności usług telefonii stacjonarnej oraz Internetu szerokopasmowego dla społeczeństwa, jak również podnoszenie świadomości społecznej w zakresie możliwości korzystania z bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa dostępu do Internetu.

  Każda wypełniona i przesłana do UKE ankieta (czy to na piśmie, czy też w formie elektronicznej), zawierająca informację o zapotrzebowaniu na wspomniane powyżej usługi, znajdzie swoje odzwierciedlenie w mapach popytu i będzie stanowiła cenną informacją o obszarach, gdzie popyt na te usługi istnieje i pomimo dynamicznie rozwijającego się z roku na rok polskiego rynku telekomunikacyjnego – jest on w dalszym ciągu niezaspokojony.

  Przedmiotową ankietę można wypełnić elektronicznie. Dodatkowo dane mogą być przekazywane również:

  listownie na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, lub

  drogą elektroniczną – mailem na adres: mapa@uke.gov.pl

  ź: GD

  Poprzedni artykuł„Trzeźwy Poranek” w Leżajsku
  Następny artykułWYBORY SOŁTYSA SOŁECTWA GWIZDÓW – BIEDACZÓW