APEL DO MIESZKAŃCÓW LEŻAJSKA

W związku z przystąpieniem do opracowania strategii rozwoju miasta Leżajska na lata 2015-2020, zwracam się do Państwa z prośbą o pobranie ze strony internetowej miasta ankiety (w załączniku apelu) i odpowiedź na zamieszczone w niej pytania.
Tak wypełnioną ankietę można wrzucić do urny usytuowanej w holu przed Urzędem Stanu Cywilnego lub przesłać (wersję elektroniczną) na adresuml@miastolezajsk.pl

Poprzez ten środek komunikacji chcemy poznać opinię mieszkańców na temat problemów, trudności i innych negatywnych zjawisk z którymi borykają się na co dzień. Wyniki badań w szerszym wymiarze pomogą w zidentyfikowaniu kluczowych obszarów problemowych i znajdą swój wyraz (z czasem rozwiązanie) w nowej strategii rozwoju miasta.
Będę wdzięczny za udział w akcji i nadesłanie wypełnionej ankiety do 15 czerwca 2015 r.

Burmistrz Leżajska
Ireneusz Stefański

1.    Ankieta dla mieszkańców do pobrania
2.    Ankieta dla przedsiębiorców do pobrania