Komenda Hufca ZHP Leżajsk oferuje wsparcie seniorom oraz osobom samotnym mieszkającym na terenie Leżajska oraz okolic. Pomoc obejmuje zrobienie zakupów oraz wykupienie lekarstw w aptece.  Zadania realizowane są przez dorosłych harcerzy, którzy posiadają odpowiednie zaświadczenie. Potrzebujący mogą dzwonić do Koordynatora Harcerskiej Służby tel. 505167310 lub Komendanta Hufca 513662709. Pytania można kierować również na adres lezajsk@zhp.pl.

Środki finansowe Potrzebujący przekazuje wolontariuszowi przed wykonaniem zakupów. Rozliczenie środków finansowych odbywa się na podstawie paragonu z kasy fiskalnej.  Pomoc jest nieodpłatna.

ZHP Hufiec Leżajsk