Wczoraj po raz pierwszy odbyły się wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli Publicznych. W zmaganiach wzięło udział 25 funkcjonariuszy z komend miejskich, powiatowych i komisariatów Policji. Najlepszym oskarżycielem w województwie podkarpackim została asp. Katarzyna Gut z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. To właśnie ona będzie reprezentować Podkarpacie w ogólnopolskim konkursie.

Policjanci służby prewencyjnej od wielu lat biorą udział w konkursach, które sprawdzają ich wiedzę i umiejętności zawodowe. W tym roku, po raz pierwszy, rywalizują policjanci na co dzień wykonujący zadania oskarżycieli publicznych. Konkurs swoim patronatem objął Komendant Główny Policji.

Wczoraj, w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w  Rzeszowie, przeprowadzono eliminacje wojewódzkie, które swym patronatem objęli Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

W konkursie udział wzięło 25 policjantów pełniących funkcje oskarżyciela publicznego w komendach miejskich/powiatowych oraz komisariatach Policji naszego województwa. Finał wojewódzki konkursu przeprowadzony został w dwóch etapach. Pierwszy etap składał się z pisemnego testu wiedzy obejmującego 50 pytań. Drugi obejmował konkurencję, która wymagała rozwiązania 10 kazusów z zakresu materialnego prawa wykroczeń. Celem konkursu jest przede wszystkim doskonalenie zawodowe oraz wyłonienie najlepszego policjanta, który pełni funkcję oskarżyciela publicznego.

Najlepszym oskarżycielem publicznym okazała się asp. Katarzyna Gut z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. Drugie miejsce zajął mł. asp. Przemysław Gembalik z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, a trzecie asp. szt.Grzegorz Starzyk z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Asp. Katarzyna Gut reprezentować będzie podkarpacką Policję w ogólnopolskim finale konkursu, który odbędzie się 19-20 listopada w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Nagrody najlepszym oskarżycielom garnizonu podkarpackiego wręczył insp. Zbigniew Sowa I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Gratulacje w imieniu Wojewody przekazał Bogdan Mazur Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Jerzy Cypryś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W organizację konkursu włączył się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Rzeszowie.