W czerwcu br. należąca do Jana Kulczyka spółka KI Chemistry stała się właścicielemOkoło 90 pracowników ma zostać zwolnionych do końca listopada br.

Planowane zwolnienia pracowników są efektem trwającej w całej grupie restrukturyzacji, zapoczątkowanej w 2012 r.Jak przekonują osoby odpowiedzialne za ten  proces, jest to niezbędny element poprawy efektywności i zabezpieczenia przyszłego funkcjonowania spółki. Związkowcy od razu zareagowali na rozpoczętą procedurę zwolnień.

Związki zawodowe działające w naszej firmie rozpoczęły w moim odczuciu zupełnie nieuzasadniony spór zbiorowy, domagając się podwyżki płac. Mimo że pracujemy nad polepszeniem efektu finansowego naszej działalności, nasza obecna sytuacja absolutnie nie pozwala na wysuwanie żądań płacowych, czego związkowcy powinni być świadomi – powiedział Jarosław Stecki, prezes zarządu Organiki-Sarzyna – Związki nie wywiązują się z zawartych z nami porozumień płacowych, co w sposób oczywisty wywołuje pytanie o ich wiarygodność. Jesteśmy gotowi do rozmów i kompromisu, ale warunkiem ich wznowienia jest zmiana nastawienia związków i uznanie podstawowych faktów dotyczących sytuacji firmy – dodał Stecki.

Do porozumienia między stronami doszło 24 czerwca br. Związki zawodowe zobowiązały się nie występować z żądaniami dotyczącymi podwyżki wynagrodzeń w 2014 r. oraz wycofały żądania ustalenia dodatkowych 6-miesięcznych odpraw w przypadku rozwiązywania umów o pracę z przyczyn nieleżących po stronie pracowników i ustalenia pakietu gwarancji socjalnych w przypadku zbycia spółki zależnej. Organika wypłaci pracownikom nagrodę roczną za 2013 r., zagwarantowaną obowiązującymi wewnętrznymi przepisami prawa pracy.

Inwestorzy pracują nad nową strategią, może dzięki niej pojawi się szansa na zmniejszenie liczby zwolnień. W ciągu najbliższych kilku miesięcy dowiemy się, ile osób straci zatrudnienie.

ź: KPP Leżajsk

job