Początkiem stycznia na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pojawiła się lista zakwalifikowanych do dofinansowania w 2014 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Na liście tej znalazł się m.in. projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. powiatu) Grodzisko – Giedlarowa w km 10+588,00 – 17+256,56 odcinek Grodzisko Górne – Giedlarowa”, który został dofinansowany kwotą 3 mln zł. Wartość kosztorysowa całej inwestycji to 6 mln zł. W realizacji i finansowaniu przedsięwzięcia oprócz powiatu leżajskiego, który wykłada na ten cel prawie 1mln 400 tys. zł, uczestniczy dwóch partnerów: Gmina Grodzisko Dolne, której wkład wynosi ok. 865 tys. zł oraz Gmina Leżajsk, która przeznaczyła na ten cel ponad 750 tys. zł. Zadaniem objęty zostanie ponad 6,5 km odcinek drogi. W ramach planowanych prac przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej nr 1259R, od głównego skrzyżowania w Grodzisku Górnym, do skrzyżowania z drogą wojewódzką 877 (Leżajsk-Łańcut) w miejscowości Giedlarowa. Zakres zadania obejmował będzie m.in.:

* wzmocnienie i odnowę istniejącej nawierzchni bitumicznej,
*  umocnienie poboczy,
* poprawę geometrii skrzyżowań z drogami publicznymi i wewnętrznymi,
• przebudowę dwóch istniejących zatok autobusowych,
• odtworzenie systemu odwodnienia drogi przez renowacje i odmulenie rowów.

Celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz pieszych w terenach zabudowanych, w obydwu miejscowościach, wybudowanych zostanie ok. 2 km chodników. W projekcie przewidziana została także poprawa oznakowania poziomego i pionowego, czyli znaków drogowych, linii, przejść dla pieszych oraz stalowych barier ochronnych.

Realizacja projektu poprawi dostępność komunikacyjną i przyśpieszy czas przejazdu oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

ż: PRZEDRUK GAZETA GRODZISKA