Pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego otrzymał gminny wniosek dotyczący termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej. Projekt ma na celu kompleksową termomodernizację z wykorzystaniem energii słonecznej.

Dofinansowanie w kwocie 1 705 024, 46 zł na zwiększenie efektywności energetycznej budynków, a tym samym poprawę warunków ich użytkowania, przyznane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania „Infrastruktura energetyczna” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Dzięki tym środkom wyremontowane zostaną: Zespół Szkół w Grodzisku Górnym i Szkoła Podstawowa w Zmysłówce oraz budynek Urzędu Gminy. Koszt całego zadania to ponad 2,1 mln złotych.

W najbliższym czasie ruszą prace w poszczególnych obiektach. I tak w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym zainstalowana zostanie instalacja solarna z baterią 18 kolektorów słonecznych. Sposobem zmniejszenia kosztów energii będzie także nowy system grzewczy- montaż kotła kondensacyjnego na paliwo gazowe wraz z instalacją c.o. Termomodernizacji poddany zostanie też sam budynek- docieplone zostaną stropy i ściany. Wymianie ulegną okna i drzwi.

Podobny zakres prac poczyniony zostanie w placówce szkolnej w Zmysłówce. Przebudowana zostanie instalacja c.o., cwu i kotłownia, z wymianą dwóch kotłów, na jeden- kondensacyjny. Wymianie ulegną okna i drzwi. Obiekt zostanie ocieplony.

Projekt obejmuje również termomodernizację budynku Urzędu Gminy. W planach jest wymiana kotła gazowego wraz z instalacją oraz docieplenie ścian, położenie nowej elewacji i wymiana pokrycia dachowego.

Realizacja powyższych prac zmniejszy zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej, co z kolei zredukuje koszty  budynków. Zmaleje również emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto, dzięki tej inwestycji, budynki zyskają nowoczesny i estetyczny wygląd.

W ciągu ostatnich kilku lat samorządowi udało się zmodernizować kilka innych obiektów stanowiących własność gminy. Dzięki temu znacznie spadło zużycie energii, co przyniosło korzyści zarówno dla budżetu, jak i dla środowiska.

grodzisk górne szkoła

ź: Grodzisko Dolne