Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uruchomiła drugi nabór uczestników do projektu pn „Nowy zawód – nowe jutro – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja odbędzie się w dniach 09.01.2012 – 27.01.2012.

Więcej informacji o projekcie