W październiku br. rozpoczynamy w Bibliotece Publicznej w Leżajsku spotkania i zajęcia historyczne. Będą to dwa rodzaje spotkań dla dorosłych, młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych: “LEŻAJSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ” i “KRESY WCZORAJ I DZIŚ” oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży z leżajskich szkół: “LEKCJE REGIONALNE” I “TRZY KWADRANSE Z HISTORIĄ”. Dodatkową inicjatywą historyczną będą okolicznościowe “WYSTAWY FOTOGRAFICZNE – LEŻAJSK W ARCHIWALNYM OBIEKTYWIE XX WIEKU” – zbiory własne bądź zapożyczone.

    Pierwszy cykl pt. “LEŻAJSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ” (“LSzH”) podobnie jak w 2014 r. i na początku tego roku przybliżać będą dzieje miasta i regionu. Poruszać będziemy zagadnienia związane z aktualnymi rocznicami, wydarzeniami i postaciami dotyczącymi Leżajska i ziemi leżajskiej. Tematyczne wybiegać będą niekiedy poza obszar naszego miasta i powiatu. Na spotkania zapraszani będą historycy, świadkowie i pasjonaci historii. Spotkania wzbogacone będą prezentacjami multimedialnymi, filmami i wystawami. Otwarte spotkania skierowane są nie tylko do pasjonatów historii ale i wszystkich chętnych mieszkańców Leżajska i okolic.

Termin: 22 października wspólne z “KWiD”, 25 listopada i 15 grudnia, w godz. 17.00 – 19.00

   Drugi cykl spotkań pt. “KRESY WCZORAJ I DZIŚ” (“KWiD”) są niejako kontynuacją i rozwinięciem “KRESOWYCH SPOTKAŃ Z HISTORIĄ”, które odbywały się w 2014 r. W organizację spotkań obok Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, zaangażowany będzie także Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Leżajsku. Wielu mieszkańcom Leżajska i okolic bardzo bliskie są tereny dawnej Rzeczypospolitej pozostające w wyniku skutków II wojny światowej poza granicami naszego kraju. Leżajszczanie do dzisiejszego dnia wyjeżdżają na tereny dawnych Kresów. Spotkania wzbogacone będą prezentacjami multimedialnymi, filmami i wystawami. Otwarte spotkania skierowane są do pasjonatów Kresów oraz wszystkich chętnych osób.
Termin: 22 października (wspólne z “LSzH”, 12 listopada i 9 grudnia, w godz. 17.00 – 19.00

TRZY KWADRANSE Z HISTORIĄ DLA NAJMŁODSZYCH 
Blok krótkich spotkań dla najmłodszych opowiadających o dziejach Polski, pośrednio związanych z historią naszego miasta i regionu. Podczas tych zajęć w lekkiej i zwięzłej formie, młodemu pokoleniowi przekazywane będą treści o przeszłości Leżajska i okolic. Prelekcje połączone będzie z różnorodnymi formami przekazu: zabawą, quizem, tekstem, światłem, dźwiękiem, obrazem i projekcją wideo. To oferta skierowana do przedszkoli i klas nauczania początkowego szkół podstawowych.
Terminarz: 21 października, 4 listopada i 9 grudnia, w godz. 9.00 – 10.00

LEKCJE REGIONALNE 
Cykl lekcji regionalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich o historii Leżajska i ziemi leżajskiej. Podczas zajęć ukazywane będą znane i nieznane fragmenty z dziejów naszego miasta oraz okolic. Lekcje będą wzbogacone prezentacjami multimedialnymi, filmami i okolicznościowymi wystawami.
Terminarz: 19 października, 23 listopada i 14 grudnia, w godz. 11.00 – 12.00

WYSTAWY FOTOGRAFICZNE – LEŻAJSK W ARCHIWALNYM OBIEKTYWIE XX WIEKU 
Wystawy fotografii archiwalnej ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta oraz udostępnione przez pasjonatów fotografii i dziejów ziemi leżajskiej. Zbiory zdjęć ukazywać będą historię miasta i jego mieszkańców na przestrzeni XX wieku. Prezentowane pamiątki przeszłości, przybliżą wiele ciekawych i niecodziennych zdarzeń z różnych dziedzin życia mieszkańców oraz zmieniający się krajobraz miasta i okolic. Przy otwarciu wystaw będzie okazja do dyskusji i wymiany wspomnień oraz doświadczeń kolekcjonerskich. W miarę możliwości wystawy będą wymieniane co miesiąc.
Terminarz: 20 października, 24 listopada, 22 grudnia, cykliczne wystawy (wymieniane co  miesiąc)

(jb)