14 MAJA (Niedziela) o godz. 18.00, zapraszamy na premierę niezwykłej sztuki teatralnej “Brat naszego Boga”.

Sztuka ta została napisana przez Karola Wojtyłę, a grupa teatralna “Franciszek” podjęła wyzwanie tej wystawienia.

WARTO BYĆ!
Z A P R A S Z A M Y !