Dobiegają końca roboty budowlane w ramach pierwszego etapu budowy pawilonu diagnostyczno -zabiegowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku. Pawilon o powierzchni 1520 m² pomieści m.in. cztery sale operacyjne i jedną pooperacyjną, obszar diagnostyczny, w którym znajdzie się rezonans magnetyczny oraz tomograf komputerowy, centralną sterylizatornię i pomieszczenie do dezynfekcji łóżek. Pierwszy etap robót zakładał budowę bloku do stanu surowego zamkniętego. Obecnie wykonywane są pokrycia dachowe i instalacja elektryczna odgromowa. Ponadto wykonano wszystkie przyłącza zewnętrzne, instalację kanalizacji deszczowej wewnętrznej, ściany działowe wewnętrzne i elewację na szybie windowym. Aktualnie szpital jest w trakcie prowadzenia postępowania zamówień publicznych dotyczącego realizacji drugiego etapu zadania. Koszt pierwszego etapu został pokryty w całości ze środków szpitala i wsparcia finansowego udzielonego przez Powiat Leżajski w proporcjach 50/50. Kolejny etap realizacji zadania będzie finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz środków finansowych Powiatu Leżajskiego i środków finansowych szpitala. Koszt całości inwestycji wyniesie ok. 20 mln zł.

– Jeśli chodzi o finansowanie oczekujemy na rozstrzygnięcie wniosku złożonego 15 lutego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Minęło już pół roku od złożenia wniosku, więc mam nadzieję, że niebawem zostanie rozstrzygnięty. W tej chwili ogłosiliśmy przetarg na kolejny etap budowy pawilonu. Wyniesie on ok. 8 mln zł i są to przewidywane koszty prac instalacyjnych, wewnątrzwykończeniowych, wykonanie ścian ze szkła i stali nierdzewnej, montaż sufitów, wentylacji, klimatyzacji, lamp operacyjnych itd. Ostatnim, trzecim etapem będzie zakup wyposażenia, a w szczególności rezonansu, stołów operacyjnych i pozostałego sprzętu. Koszt tych zakupów szacujemy w granicach 10 mln zł. Według informacji z Urzędu Marszałkowskiego pod koniec miesiąca nastąpi rozstrzygnięcie konkursu w ramach RPO na dofinansowanie naszej inwestycji. 28 sierpnia przewidujemy otwarcie ofert wykonawców na drugi etap. Mam nadzieję, że zbiegnie się to z informacją z Urzędu Marszałkowskiego o rozstrzygnięciu wniosku – powiedział Dyrektor SPZOZ Marian Furmanek. Termin oddania pawilonu do użytku przewidywany jest na koniec 2018 roku. – Prace budowlane oraz rozliczenie zakupów musimy zakończyć zgodnie z harmonogramem RPO, czyli do końca października 2018 roku. Potem chcemy uporać się z procedurami odbiorów: Nadzoru Budowlanego, Straży Pożarnej i Sanepidu, tak, aby budynek został dopuszczony do użytku. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie będziemy natychmiast przenosić do nowego budynku blok operacyjny, znajdujący się teraz na piątym piętrze szpitala.  Następnie zaadaptujemy dotychczasowy blok operacyjny na potrzeby Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, który wymaga powiększenia, bo obecnie mieści się tylko w jednej sali, z jedną izolatką, a wymogi Sanepidu mówią o przynajmniej trzech ze względu na różne zagrożenia epidemiologiczne. Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć finansowanie, aby również i to zadanie zrealizować – dodał Dyrektor SPZOZ.

ź: KPP Leżajsk