Gmina Leżajsk otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, na realizację projektu „Budowa sali gimnastycznej w Dębnie z zapleczem i łącznikiem przy szkole podstawowej wraz z przyłączami i instalacjami na rzecz poprawy regionalnego systemu edukacji”. Prace budowlane, związane z budową obiektu sportowego, prowadzone były w latach 2011-2013.

Ostatnim etapem realizacji projektu jest zakup pomocy dydaktycznych i schodołazu oraz instalacja kolektorów słonecznych.  Wysokość otrzymanego dofinansowania to ponad 900 tys. zł., a łączna wartość projektu to ponad 2 mln zł.

ź: UG Leżajsk

sala gimnastyczna