Budują remontują!

  224
  0

  Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczył ponad 250 tys. zł na naprawę i odbudowę szkód popowodziowych, powstałych na basenie i tamie w Wólce Grodziskiej.

  Zapora w Wólce Grodziskiej pękła z powodu dużego wezbrania wód, wywołanych częściowym oberwaniem chmury, które w znacznej części dotknęło teren wsi Giedlarowa i część Wólki Grodziskiej. Modernizacja obiektu związana jest z ułożeniem kamienia technologicznego w koszach z siatki stalowej na odcinku 240 bm, wykonaniu opasek z kiszki maszynowej oraz wyplantowaniu skarpy i wykonaniu nasypu

  Prace potrwają do końca października. Z porostów oczyszczony został także zbiornik w Grodzisku Górnym. Na terenie gminy modernizowane są także kolejne odcinki dróg powiatowych.Trwają prace związane z odbudową niemal kilometrowego odcinka na drodze Kopanie Żołyńskie – Grodzisko Dolne (droga na p. Maja). W ramach prowadzonych prac usunięto starą nawierzchnię i położono 3 warstwy nowej.W najbliższym czasie usypane zostaną pobocza. Podobny zakres prac wykonywany jest na odcinku drogi powiatowej Zmysłówka – Grodzisko Dolne (w kierunku Podlesia).

  Obydwa odcinki dróg finansują po połowie powiat i gmina. Gotowy jest także szlak turystyczny pieszy „Wielkie Grodzisko”, na realizację którego gmina z PROW-u otrzymała ponad 225 tys. zł. Szlak wiedzie od zbiornika Czyste, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Wólki Grodziskiej. Na trasie postawionych zostało 35 tablic informacyjnych z opisem najciekawszych atrakcji turystycznych. Z uwagi na wieloletnią historię Grodziska, sięgająca m.in. czasów Piastów, do tej pory w Grodzisku funkcjonują zwyczajowe nazwy poszczególnych obszarów miejscowości, czy też dróg. Zjawisko to powoli zanika. W związku z tym w ramach powstałego szlaku na tabliczkach umieszczono funkcjonujące wśród lokalnej społeczności nazwy.

  Gazeta GrodziskoDolne.pl

  Poprzedni artykułZatrucie tlenkiem węgla w Wierzawicach.
  Następny artykułNajlepsze imprezy Halloweenowe