Budynek Biblioteki Publicznej do rozbiórki!

  278
  0

  Dawna siedziba Biblioteki Publicznej w Brzózie Królewskiej, tzw. „ludowiec” został przeznaczony do rozebrania. W umowie dołączonej do ogłoszenia jako termin zakończenia prac widniej 21 marca 2013 roku, przy czym rozpoczęcie prac nastąpi najwcześniej 14 dni po podpisaniu umowy z Gminą Leżajsk.

  „Wójt Gminy Leżajsk informuje, że w dniu 22 stycznia 2013 r /wtorek/ o godzinie 10:00 na działce nr 3309 w miejscowości Brzóza Królewska odbędzie się licytacja ustna na rozbiórkę budynku Biblioteki Publicznej oraz budynku gospodarczego łącznie z uporządkowaniem terenu.”

  „Cena wywoławcza rozbiórki i uporządkowania terenu wynosi 2,0 tys zł.

  Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji Starosty Leżajskiego z dnia 05.12.2012r. nr 514/2012 pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane.

  Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r Dz. U. z 2006. nr 75. poz. 527, „Lista rodzajów odpadów, które posiadacz może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorstwami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku” materiały z pochodzące z rozbiórki tj: odpady betonu oraz gruz betonowy, gruz ceglany, materiały ceramiczne, zmieszane materiały betonu, gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia bez niebezpiecznych, drewno /o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi/,odpadowa papa, miedź, brąz, mosiądz, aluminium, żelazo i stal, mieszaniny metali mogą być wykorzystane do odzysku.

  Pozostałe materiały należy wywieść na składowisko odpadów.

  Przed przystąpieniem do licytacji należy się zapoznać z projektem rozbiórki budynku Biblioteki Publicznej oraz budynku gospodarczego i wzorem umowy. Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Gminy jest Pani Zofia Kostka,tel.0-17 2406246 pok. nr 10.

  więcej na: brzoza-krolewska.plbiblioteka

  Poprzedni artykułGra w kasynie online – to tylko zabawa?
  Następny artykułWypadek na łuku drogi