Przyszedł wreszcie czas na modernizację Urzędu Gminy i jego otoczenia! Budynek naszego Urzędu, choć wygląda tak jak za czasów PRL, to jednak nie jest najważniejszym obiektem dla mieszkańców i musiał cierpliwie poczekać w kolejce gminnych inwestycji. O przystąpieniu do tego zadania zdecydowało również to, że w końcu pojawiła się możliwość zdobycia dotacji na taki cel.

Prace przy budynku Urzędu rozpoczną się w połowie sierpnia i obejmą m. in.: przebudowę dachu, termomodernizację, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, odbojówkę z kostki brukowej. Ostateczny wygląd budynku będzie zbliżony do wizualizacji dołączonej do niniejszego tekstu. Co istotne, poza poprawą estetyki, wymiernym efektem inwestycji będzie obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu. Wykonawcą zadania jest firma NOVUM z Krosna. Zakończenie robót planowane jest na koniec listopada 2013.

Modernizacja budynku Urzędu Gminy jest częścią większego projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Grodzisko Dolne”, który obejmuje również budynek Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z salą gimnastyczną oraz Szkołę Podstawową w Zmysłówce. Całkowity koszt inwestycji objętych projektem wyniesie ok. 1,8 mln zł, z czego 85% pokryte zostanie w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Równolegle z pracami przy budynku prowadzona będzie budowa parkingu przed i za Urzędem. W efekcie otoczenie budynku zyska nowy, estetyczny wygląd a także przybędzie dodatkowo ponad 35 miejsc parkingowych. Wykonawcą parkingu jest Spółdzielnia Usług Drogowo – Rolniczych w Grodzisku Dolnym w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Dolnym. Ruszyły już pierwsze roboty ziemne – rozprowadzono już m. in. kanalizację deszczową i instalacje elektryczne. Koszt inwestycji wyniesie ok. 320 tys. zł a planowany termin zakończenia prac to październik 2013.

Parking, który powstanie będzie pierwszym etapem przebudowy otoczenia Urzędu. W ramach drugiego etapu zostanie zbudowany parking na całym terenie pomiędzy Urzędem a ośrodkiem zdrowia oraz w miejscu obecnych miejsc postojowych z jednoczesnym poszerzeniem drogi w kierunku stacji paliw.

ź: Grodzisko Dolne