W poniedziałek rada miejska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia przedłożonego przez burmistrza budżetu na rok 2020. Dochody ogółem wynoszą prawie 60,5 mln zł. Wydatki zamykają się kwotą 63,5 mln zł. (wydatki bieżące to 51,5 mln zł. a wydatki majątkowe ponad 12 mln zł.).

Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowanych w roku 2020 są między innymi:

– wymiana tradycyjnych kotłów węglowych na kotły opalane gazem lub biomasą (1,6 mln zł),
– budowa ul. Łagodnej i Zacisznej (1,2 mln zł),
– dalsze prace związane z przebudową ul. Mickiewicza (1,9 mln zł),
– kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miasta (6,8 mln zł),
– przygotowanie dokumentacji na przebudowę stadionu (97 tys. zł),
– budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Mickiewicza (naprzeciw dawnego kina Radość) (90 tys. zł)
– realizacja pozostałych zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego (185 tys. zł).

ź: FB/Ireneusz Stefański