10 czerwca br. na terenie kompleksu leśnego Kulno zostały zorganizowane ćwiczenia z zakresu organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie obszarów leśnych pod kryptonimem „Las 2014”.

W ćwiczeniach uczestniczyło: 8 zastępów PSP z KP PSP w Leżajsku, 8 zastępów OSP, Służba Leśna i pracownicy Nadleśnictwa Leżajsk, Policja oraz Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Kuryłówka. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania jednostek PSP i OSP z innymi służbami tj.: Służba Leśna, Policja oraz z administracją samorządową. Ćwiczenia były okazją do praktycznego sprawdzenia procedur zawartych w “Sposobach postępowania na wypadek pożaru lasu” oraz doskonalenia umiejętności praktycznych strażaków ratowników.

ź: PSP Leżajsk