24 czerwca br. na obwodnicy Leżajska odbyły się ćwiczenia z zakresu organizacji i prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzenia z udziałem środków transportu pasażerskiego i przewozu materiałów niebezpiecznych pk. „Obwodnica 2013”.

W scenariuszu ćwiczeń przyjęto dwa powiązane ze sobą epizody. Epizod I zakładał wypadek drogowy z udziałem samochodu osobowego i autokaru, w wyniku którego zostało poszkodowanych 17 osób. W epizodzie II przyjęto potrącenie pieszego przez samochód ciężarowy przewożący zbiorniki z kwasem siarkowym. W wyniku zdarzenia nastąpiło uwolnienie substancji niebezpiecznej do środowiska.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu leżajskiego, w tym Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego “Leżajsk”, w zakresie współdziałania podczas zdarzenia z udziałem środków transportu pasażerskiego i przewozu materiałów niebezpiecznych. Ćwiczenia były okazją do praktycznego sprawdzenia i doskonalenia umiejętności dowodzenia przez kadrę dowódczą PSP, organizacji sztabu akcji i zabezpieczenia logistycznego długotrwałych działań. Podczas ćwiczeń sprawdzono możliwości techniczne sprzętu ratowniczego w aspekcie realizacji przyjętych koncepcji rozwinięć i zamiaru taktycznego

W ćwiczeniach uczestniczyło: 9 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczo-Ekologicznego “Leżajsk”, 3 zastępy OSP z ksrg (Giedlarowa, Biedaczów i Grodzisko Dolne), Zespół Ratownictwa Medycznego SOR w Leżajsku, Policja, Straż Miejska, przedstawiciele miejskiego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz uczniowie klasy wojskowej Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.

ź: PSP Leżajsk obwodnica