Cyfrowy kwiecień

  172
  0

  Dyrektorzy szkół mają dwa tygodnie na zgłoszenie organom prowadzącym chęci udziału w programie „Cyfrowa Szkoła”. Gminy do końca kwietnia przekażą wnioski wojewodom. Rząd przyjął uchwałę w sprawie programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.

  W ramach programu samorządy mogą liczyć na wsparcie finansowe na wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt. Na ten cel przeznaczonych będzie 55 mln zł, w tym 11 mln zł z wkładu własnego organów prowadzących szkoły. Program określa zakres zakupów pomocy dydaktycznych, na które udzielane będzie dofinansowanie (pkt VI.1. programu). Lista obejmuje m.in. przenośne komputery lub inne mobilne urządzenia mające funkcję komputera np. laptopy, netbooki, tablety, palmtopy, czytniki książek elektronicznych. Ważnym elementem programu będą także szkolenia dla nauczycieli, przygotowujące ich do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W rozpoczynającym się właśnie pilotażu udział weźmie 380 placówek, wybranych spośród wszystkich, które zgłoszą chęć udziału.

  Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych będzie zależeć od wielkości szkoły: szkoły małe (do 100 uczniów) – mogą otrzymać do 90 tys. zł.; szkoły średnie (do 300 uczniów) – mogą dostać do 140 tys. zł; szkoły duże (powyżej 300 uczniów) – mogą liczyć na kwotę do 200 tys. zł. Wybrane terminy z harmonogramu: do 18 kwietnia – złożenie przez dyrektorów szkół do organów prowadzących wniosków o udział w programie do 30 kwietnia – złożenie do wojewodów przez organy prowadzące wniosków o udzielenie wsparcia finansowego do 14 maja – kwalifikacja wniosków przez wojewodów i przekazanie do MEN informacji o przyznanym wsparciu do 31 grudnia – wykorzystanie przez organy prowadzące wsparcia finansowego do 15 stycznia – rozliczenie dotacji przez organy prowadzące do 30 czerwca 2013 r. – przekazanie wojewodom przez organy prowadzące sprawozdań z realizacji programu. W załączniku szczegółowy harmonogram. Informacja pochodzi z serwisu samorządowego PAP: www.samorzad.pap.pl

  Ź: UG Leżajsk

  Poprzedni artykułSprawdzian szóstoklasitów
  Następny artykułAmator cudzej własności