„CZAS NA AKTYWNOŚC W GMINIE LEŻAJSK”

  180
  0

  W dniu 14 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Leżajsk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  W spotkaniu udział wzięli Uczestnicy Projektu, przedstawiciele firmy Instytutu Szkoleniowo-Badawczego w Olsztynie, Lider Klubu Pracy Pani Renata Zając, Asystent Rodziny Pani Agnieszka Nowak oraz pracownicy socjalni GOPS w Leżajsku.

  Zaproszonych gości powitała Dyrektor GOPS w Leżajsku Pani Rozalia Marta Sroczyk i dokonała otwarcia konferencji. Następnie wystąpiła Kierownik Projektu Pani Barbara Grab, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji projektu. O swoim wkładzie w realizację zadań projektowych opowiedziała również przedstawiciel Instytutu Szkoleniowo-Badawczego z Olsztyna Pan Paweł Graboń.

  GOPS w bieżącym roku w ramach realizacji projektu sfinansował funkcję Asystenta Rodziny, który pracował z rodzinami mającymi problemy wychowawcze oraz trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wnioski jakie się nasunęły po tym doświadczeniu to duża potrzeba pracy Asystenta Rodziny w środowisku.
  Końcowym etapem konferencji było uroczyste wręczenie uzyskanych w trakcie projektu certyfikatów dla każdej z Uczestników Projektu.

  Barbara Grab – Kierownik Projektu

   

  Poprzedni artykułXI edycja akcji „Drzewko za butelkę” 2013
  Następny artykułFestiwal Piosenki „MIKOŁAJ”