Czas na aktywność

  184
  0

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym już po raz piąty przystąpił do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Czas trwania projektu: 01 styczeń – 31 grudzień 2012r.

  W roku 2012 w projekcie weźmie udział 12 uczestników. Zostaną oni objęci kontraktami socjalnymi.

  Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne, niepracujące, zatrudnione – w tym rolnicy, będące w wieku aktywności zawodowej oraz korzystające z systemu pomocy społecznej.  W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące instrumenty aktywnej integracji dla beneficjentów:

  • Instrument aktywizacji społecznej – Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
  • Instrument aktywizacji zawodowej – Trening pracy, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.
  • Instrument aktywizacji edukacyjnej – szkolenia zawodowe mające na celu  nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych.

  Wszyscy uczestnicy projektu w ramach zawartego kontraktu socjalnego zostaną objęci również wsparciem finansowym i pracą socjalną.

  Nad realizacją projektu nadzór sprawuje Koordynator Projektu – mgr Andrzej Wikiera – kierownik GOPS

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Ź: GrodziskoDolne.pl

  Poprzedni artykułXIV Mistrzostwa Podkarpacia
  Następny artykułPoseł na Sejm RP zaprasza