Niedawno wspominaliśmy o tym, że PKS sprzedał nieruchomość w centrum miasta prywatnemu przedsiębiorcy. Aktualnie leżajski magistrat jest w trakcie przygotowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dworca autobusowego, by zapisać w nim funkcje komunikacyjną.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że na części tego terenu ma powstać galeria handlowa.

Leżajska Rada Miasta już w ubiegłym roku podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania terenu dworca. Do tej pory nie był on objęty takim dokumentem i w przyszłości mógłby zmienić przeznaczenie. Miasto wystąpiło o zaopiniowanie planu do starostwa leżajskiego, które odpowiada za zbiorowy transport publiczny w powiecie oraz do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ponieważ teren dworca PKS przylega do zabytkowego dworca kolejowego.

Za kilka miesięcy dokument ma być gotowy i strony będą mogły wnosić do niego swoje uwagi.